1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Metodik prevence

Metodik prevence

Jméno: Mgr. Monika Klimešová

Telefon: 566 543 191

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny: Po telefonické domluvě.


Dokumenty:

pdfPreventivní program_2023/2024

pdfČasový plán prevence na rok 2023/2024

pdfKrizový plán_2023/2024

 

  Oblasti činnosti metodika prevence:

1. Metodické a koordinační činnosti

• Tvorba a realizace preventivního programu školy.

• Koordinace a účast na aktivitách školy zaměřených na prevenci rizikového chování.

• Metodické vedení činnosti učitelů v oblasti prevence rizikového chování.

• Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy.

• Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti.

• Spolupráce s výchovným poradcem školy a školním poradenským pracovištěm.

• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, vedení písemných záznamů o činnosti MP.

 

2. Informační činnosti

• Zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy.

• Získávání nových odborných informací a zkušeností.

• Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.

• Tvorba a aktualizace školní nástěnky.

 

3. Poradenské činnosti

• Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování.

• Poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.

 

Co vám může pomoci řešit metodik prevence?

• nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy

• experimenty žáků s návykovými látkami

• vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole

• fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole

• projevy rasové a menšinové intolerance

• domácí násilí a sexuální zneužívání

• ...a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

!!! Můžete využít také schránku důvěry ve vestibulu školy nebo na internetových stránkách školy.

 

Důležité kontakty:

Linka bezpečí: 116 111 

                           www.facebook.com/linkabezpeci

Rodičovská linka: 840 111 234 (z T-Mobile a z Vodafone)

                                606 021 021 (O2 operátor)

                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                www.rodicovskalinka.cz