1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Základní škola: 24. 6. – 28. 6. 2019

Termín Úkol Zodpovídá

po 24. 6.       

 

Třídní akce 5.A + 5.B, pěší výlet tábor Křižanov - opékání párků          

Kou, Ps

Metodické sdružení 1. stupně, 7:00

Dol

út 25. 6.  

 

 

Výlet s náboženstvím  - Třebíč

Hejč, Rou, KoB

Třídní akce 2.r. + 3.A + 3. B , opékání párků

Dol, Mat

Třídní akce 8.A + 8.B, Jump park Brno

Hib, Šp

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku, radnice, 17:00

Pál

st 26. 6. 

 

       

Sportovní den "O pohár starosty městyse Křižanova" 

učitelé dle rozpisu

Třídní akce 6. r. "Rozloučení se školním rokem", Škrejblík, 16:00 KoD
Odevzdat evidenci pracovní doby a podklady pro proměnlivé složky platu všichni zaměstnanci
Zbývající pokladní doklady předat k vyúčtování p. sekretářce  příslušní zaměstnanci
čt 27. 6.   Vracení pomůcek do kabinetu 1. stupně - 1. vyuč. hodinu příslušní zaměstnanci
Výuka zkrácena: 1. r. do 10:45, 2. a 3. r. do 11:05, 4. a 5. r. do 11:15, 2.st. do12:00
pá 28. 6.  7:25 shromáždění před školou, následně  předání vysvědčení třídními učiteli ve třídách TU
Závěrečná porada, sborovna, 9:00