1. Úvodní stránka
 2. Základní škola
 3. Školská rada

Členové Školské rady pro období 2021 - 2024

1. Ing. Gabriela Vávrová za rodiče
2. Mgr. Hana Šeráková za rodiče
3. Mgr. Lenka Kamanová za zřizovatele
4. Bc. Jiří Nobicht za zřizovatele
5. Mgr. Pavla Češková za pedagogy
6. Mgr. et Mgr. Karel Rous za pedagogy

Školská rada je poradním a výkonným orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy, zástupcům zřizovatele a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Školská rada při základní škole:

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Zápisy ze zasedání ŠR ve volebním období 2021 - 2024:

pdfZápis z 1. schůze konané 1. 9. 2021

pdfZápis ze schůze konané 29. 11. 2022