1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Výchovný poradce

Výchovný poradce

Jméno: Mgr. Dana Špačková

Telefon: 566 543 191

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny: Po telefonické domluvě.

 

Hlavní oblasti činností:

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

• poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti

• podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

• specifická pedagogická práce s těmito žáky - přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory

• na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga

• zprostředkování diagnostických vyšetření

 

2. Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

3. Prevence školní neúspěšnosti - péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy

4. Kariérové poradenství - kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další

vzdělávací a profesní cestě žáků, informace pro žáky a jejich zákonné zástupce

5. Metodická podpora učitelů

6. Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech

7. Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými

institucemi.

 

Co Vám mohu nabídnout?

• konzultace výchovných či vzdělávacích problémů

• pomoc v profesní orientaci žáků

• pomoc při volbě vhodného studia

• pomoc s vyplněním přihlášek na střední školy, pomoc při procesu přijímacího řízení na SŠ

• metodická pomoc při řešení výchovných i výukových problémů (pro žáky i učitele)

• komunikaci s poradenskými zařízeními, pomoc při zajištění konzultací a odborných vyšetřeních

 

Důležité kontakty:

PPP a SPC Vysočina: 566 622 387

                                       https://www.pppaspcvysocina.cz/

SPC Velké Meziříčí: 773 245 732, 778 761 650

                                   http://www.skoly-brezejc.cz/specialne-pedagogicke-centrum/

                                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OSPOD: https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/9379-organ-socialne-pravni-ochrany-deti

Středisko výchovné péče Velké Meziříčí: 778 546 210

                                                                        http://www.stredisko-vm.cz

                                                                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Patron dětí: 601 188 166

                      www.patrondeti.cz

 

Jméno: Mgr. Martina Večeřová

Telefon: 566 543 191

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny: v úterý od 15.00 do 15.30 hod. a ve čtvrtek od 7:00 do 9:00 hod. v kabinetě VP. Případně po telefonické domluvě.


Hlavní oblasti činností:


Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

·       poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti

·       podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

·       specifická pedagogická práce s těmito žáky - přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory,

·       na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga

·       zprostředkování diagnostických vyšetření

 

Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Prevence školní neúspěšnosti - péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy

Kariérové poradenství - kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků,  informace pro žáky a jejich zákonné zástupce

Metodická podpora učitelů

Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech
Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi.

 

 

 

 

Co Vám mohu nabídnout?

·       konzultace výchovných či vzdělávacích problémů

·       pomoc v profesní orientaci žáků

·       pomoc při volbě vhodného studia

·       pomoc s vyplněním přihlášek na střední školy, pomoc při procesu přijímacího řízení na SŠ

·       metodická pomoc při řešení výchovných i výukových problémů (pro žáky i učitele)

·       komunikaci s poradenskými zařízeními, pomoc při zajištění konzultací a odborných vyšetřeních

 

Důležité kontakty:

PPP  a SPC VYSOČINA – https://www.pppaspcvysocina.cz/, 566 622 387

SPC VELKÉ MEZIŘÍČÍ –  http://www.skoly-brezejc.cz/specialne-pedagogicke-centrum/, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 773 245 732, 778 761 650

OSPOD – https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/9379-organ-socialne-pravni-ochrany-deti

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE VELKÉ MEZIŘÍČÍ – http://www.stredisko-vm.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 778 546 210

PATRON DĚTÍ – www.patrondeti.cz, 601 188 166