1. Úvodní stránka
 2. O škole
 3. Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

 

 • 1. pololetí začíná ve pátek 4. září 2023 a končí ve středu 31. ledna 2024
 • 2. pololetí končí v pátek 28. června 2024

  

      Termíny pravidelných pedagogických rad

 • zahajovací: pátek 1. září 2023
 • za 1. čtvrtletí: úterý 21. listopadu 2023 
 • za 1. pololetí: úterý 23. ledna 2024 
 • za 3. čtvrtletí: úterý 23. dubna 2024
 • za 2. pololetí: čtvrtek 20. června 2024

  

       Termíny třídních schůzek 

 • po 1. čtvrtletí: čtvrtek 23. listopadu 2023
 • po 3. čtvrtletí: čtvrtek 25. dubna 2024
 • třídní schůzka 1. ročníku: 26. září 2023
 • schůzka se zástupci SŠ, rodiči a žáky 9. ročníku: říjen, listopad 2023
 • schůzka s rodiči žáků 9. ročníku: leden 2024
 • Dle potřeby si mohou rodiče domluvit termín individuální konzultace s kterýmkoliv vyučujícím.

  

       Termíny prázdnin 2023/2024  

 • podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024
 • pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024
 • jarní prázdniny: pondělí 12. února 2023 až neděle 18. února 2024
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. dubna 2024
 • hlavní prázdniny: sobota 29. července 2024 až neděle 31. září 2024
 • školní rok 2024/2025 začne ve pondělí 1. září 2024

   

       Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

 • středa 16. dubna 2024

 

       Přijímací zkoušky na střední školy (více v sekci Informace výchovného poradce)           

Typ oboru vzdělávání 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia  12. dubna 2024  15. dubna 2024  29. dubna 2024  30. dubna 2024
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií  16. dubna 2024  17. dubna 2024  29. dubna 2024  30. dubna 2024

 

       Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 

 • proběhne 7. května 2024 a 9. května 2024