1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Pedagogičtí a provozní zaměstnanci

Pedagogičtí a provozní zaměstnanci

Učitelé 1. stupně

Jméno, PoziceE-mailTelefon
Mgr. Pavla Češková
třídní učitelka 3.A, učitelství 1. stupně
Mgr. Iveta Doležalová
třídní učitelka 4.ročníku, učitelství 1. stupně
Mgr. Petra Dvořáková
třídní učitelka 1.A, učitelství 1. stupně
Mgr. Blanka Kolářová
třídní učitel 5.A
Mgr. Marcela Matulová
třídní učitelka 5.B, učitelství 1. stupně
Pavel Psohlavec
třídní učitel 2. ročníku, učitelství 1. stupně
Mgr. et Mgr. Karel Rous
třídní učitel 3.B, speciální pedagogika + CŽV učitelství 1. stupně
Mgr. Jiří Winterling
třídní učitel 1.B, učitelství 1. stupně

Učitelé 2. stupně

Jméno, PoziceE-mailTelefon
Mgr. Ivana Hejtmánková
třídní učitelka 9.B, matematika - přírodopis, koordinátor EVVO
Mgr. Michaela Hibšová
třídní učitelka 8.B, anglický jazyk
Mgr. Ludmila Koudelová
třídní učitelka 7 A, učitelství 1. stupně
Ing. Anna Madroňová
třídní učitelka 9.A, anglický jazyk
Mgr. Lenka Padalíková
německý jazyk - hudební výchova
Mgr. Leona Pálková
třídní učitelka 7.B, český jazyk - výtvarná výchova
Mgr. Monika Klimešová
dějepis - zeměpis, metodik prevence
Mgr. Jiří Nedoma
zeměpis - matematika, koordinátor ICT
Mgr. Petra Šebková
německý jazyk - dějepis
Mgr. Petr Špaček
třídní učitel 8.A, matematika - tělesná výchova, koordinátor ICT
Mgr. Dana Špačková
třídní učitelka 6.ročníku, český jazyk - občanská výchova, výchovný poradce
Ing. Olga Řezníčková
zástupce ředitele školy, chemie - přirodopis - pěstitelství
Mgr. Daniel Ubr
ředitel školy, tělesná výchova - zeměpis

Provozní zaměstnanci

Jméno, PoziceE-mailTelefon
Ing. Vlasta Kratochvílová
ekonomka školy
+420 566 543 191
Eva Karmazínová
sekretářka
+420 566 543 191
Roman Mrha
školník
+420 733 429 502
Marie Dohnalová
uklízečka
Marie Doležalová
uklízečka
Anna Jűthnerová
uklízečka
Helena Kujalová
uklízečka
Marie Löflerová
uklízečka