1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Pedagogičtí a provozní zaměstnanci

Pedagogičtí a provozní zaměstnanci

Učitelé 1. stupně

Jméno, PoziceE-mailTelefon
Mgr. Iveta Doležalová
Třídní učitelka 3. třídy, učitelství 1. stupně
Mgr. Pavla Češková
Třídní učitelka 2. A, učitelství 1. stupně
Mgr. Marcela Matulová
Třídní učitelka 4. B, učitelství 1. stupně
Mgr. Petra Dvořáková
Třídní učitelka 5. A, učitelství 1. stupně
Mgr. Jiří Winterling
Třídní učitel 5. B, učitelství 1. stupně
Mgr. Ludmila Koudelová
Třídní učitelka 6 A, učitelství 1. stupně
Pavel Psohlavec
Třídní učitel 1. A, učitelství 1. stupně
Mgr. et Mgr. Karel Rous
Třídní učitel 2.B, speciální pedagogika + CŽV učitelství 1. stupně
Mgr. Blanka Kolářová
Třídní učitel 4.A

Učitelé 2. stupně

Jméno, PoziceE-mailTelefon
Mgr. Daniel Ubr
Ředitel školy, tělesná výchova - zeměpis
Ing. Olga Řezníčková
Zástupce ředitele školy, chemie - přirodopis - pěstitelství
Mgr. Daniela Širhalová
Dějepis - německý jazyk
Mgr. Michaela Hibšová
Třídní učitelka 9. A, anglický jazyk
Mgr. Dana Špačková
Třídní učitelka 9. B, český jazyk - občanská výchova, výchovný poradce
Mgr. Leona Pálková
Třídní učitelka 6. B, český jazyk - výtvarná výchova
Ing. Anna Madroňová
Třídní učitelka 8.A, anglický jazyk
Mgr. Ivana Hejtmánková
Třídní učitelka 8.B, matematika - přírodopis, koordinátor EVVO
Mgr. Petr Špaček
Třídní učitel 7. ročníku, matematika - tělesná výchova
Mgr. Jiří Nedoma
zeměpis - matematika, koordinátor ICT
Mgr. Monika Klimešová
dějepis - zeměpis, metodik prevence

Provozní zaměstnanci

Jméno, PoziceE-mailTelefon
Vlasta Kratochvílová
Ekonomka školy
+420 566 543 191
Eva Karmazínová
Sekretářka
+420 566 543 191
Roman Mrha
Školník
+420 733 429 502
Marie Doležalová
Uklizečka
Pavla Kolářová
Uklizečka
Anna Jűthnerová
Uklizečka
Helena Kujalová
Uklizečka
Marie Löflerová
Uklizečka