1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Pedagogičtí a provozní zaměstnanci

Pedagogičtí a provozní zaměstnanci

Učitelé 1. stupně

Jméno, PoziceE-mailTelefon
Mgr. Pavla Češková
třídní učitelka
Mgr. Iveta Doležalová
třídní učitelka
Mgr. Petra Dvořáková
třídní učitelka
Mgr. Blanka Kolářová
třídní učitelka
Mgr. Ludmila Koudelová
třídní učitelka
Mgr. Marcela Matulová
třídní učitelka
Mgr. et Mgr. Karel Rous
třídní učitel
Mgr. Jiří Winterling
třídní učitel

Učitelé 2. stupně

Jméno, PoziceE-mailTelefon
Mgr. Aneta Gregorová
přírodopis - chemie
Mgr. Ivana Hejtmánková
matematika - přírodopis, koordinátor EVVO
Mgr. Michaela Hibšová
anglický jazyk
Mgr. Monika Klimešová
dějepis - zeměpis, metodik prevence
Mgr. Jana Lacinová
český jazyk - hudební výchova
Ing. Anna Madroňová
anglický jazyk
Mgr. Jiří Nedoma
zeměpis - matematika, koordinátor ICT
Mgr. Leona Pálková
český jazyk - výtvarná výchova
Ing. Olga Řezníčková
chemie - přirodopis - pěstitelství, zástupce ředitele školy
Mgr. Petra Šebková
německý jazyk - dějepis
Mgr. Petr Špaček
matematika - tělesná výchova, koordinátor ICT
Mgr. Dana Špačková
český jazyk - občanská výchova, výchovný poradce
Mgr. Daniel Ubr
tělesná výchova - zeměpis, ředitel školy

Provozní zaměstnanci

Jméno, PoziceE-mailTelefon
Ing. Vlasta Kratochvílová
ekonomka školy
+420 566 543 191
Eva Karmazínová
sekretářka
+420 566 543 191
Roman Mrha
školník
+420 733 429 502
Marie Dohnalová
uklízečka
Marie Doležalová
uklízečka
Anna Jűthnerová
uklízečka
Helena Kujalová
uklízečka
Marie Löflerová
uklízečka