1. Úvodní stránka
  2. Školní družina
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Týdenní plán 25.9. -29.9.2023

I. oddělení Naše městečko
Pravidelná výchovná činnost

 Budeme poznávat náš městys, povídat o bezpečné cestě do školy a na hřiště. Namalujeme si vlastní městečko.

Denně půjdeme na vycházku po městě i do lesa. Učíme se sebeobsluze v jídelně a v šatně.

Dbáme na hygienická pravidla.

Zazpíváme si a zatančíme na dopravní písničky.

Pomůžeme opičákovi Ferdovi splnit úkoly z knížky Ferda v autoškole aneb jak opičák k řidičskému průkazu přišel.

 

Jana Tulisová

Otevřená nabídka spontánních činností Hraní her (společenských, tematických, didaktických), malování a tvoření, stavění ze stavebnic, lezení na stěně. 
Příležitostná výchovná činnost  29. 9. 2023 Cesta za pokladem
Poznámky V pátek budeme mít hrací den - děti si mohou do družiny přinést svoji hračku.

 

 

II. oddělení Podzim  začíná
Pravidelná výchovná činnost

Organizace oběda – správné stolování (učíme se jak správně používat příbor).

Každodenní pobyt venku – vycházky po okolí, sportovní hry na hřišti u školy, kolektivní hry.

Povídáme si  co  všechno  co  se děje když  začíná  podzim- jak  se mění  přiroda , počasí 

Co  všechno  musíme stihnout na podzim

Radomíra Schmidová
Otevřená nabídka spontánních činností

Hrajeme hry, učíme se nové hry, stavebnice, konstrukční stavby. 

Omalovánky, hádanky.

Příležitostná výchovná činnost

Stezka pro děti - plníme úkoly. 

SVATÝ VÁCLAV - patron české ze, mě

Poznámky

Děti navštěvují kroužky při školní družině.

V pátek budeme mít hrací den - děti si mohou do družiny přinést svoji hračku.  

 

 

III. oddělení Podzimní ovoce zelenina
Pravidelná výchovná činnost

Polední četba s porozuměním - Pohádky pro  nejmenší čtenáře.

Povídáme si o ovoci a zelenině, kterou najdeme na našich zahrádkách. Vyrobíme si razítka z brambor a uděláme si společnou ochutnávku ovoce a zeleniny.

Pobyt venku, procházky v okolí školy a pobyt na dětském hřišti.

Eva Roušová
Otevřená nabídka spontánních činností

Hry na koberci, omalovánky s týdenní stolní a společenské hry

Příležitostná výchovná činnost

Ochutnávka

Připomínka – 28.9.
Poznámky

Kulinaření – Zapečené mysli s mlékem a ovocem

Tvořivé ruce ml. - Teniska

Tvořivé ruce st. – Stojánek na tužky

 

IV. oddělení  Dopravní značení
Pravidelná výchovná činnost

Vycházka – sportovní hry

Konstrukční stavebnice-lega

Procházky po městysu Křižanov, projdeme si, kde všude můžeme bezpečně přejít silnici a dostat se ke škole.

Koukáme kolem sebe a sledujeme dopravní značky.

Volná kresba, omalovánky, tajenky.

Silvie  

Řádková

Otevřená nabídka spontánních činností

 

Příležitostná výchovná činnost  Dopravní stezka s úkoly, která bude zakončená v areálu zámku Křižanov. 
Poznámky

 Kroužky při školní družině

 

V. oddělení  Podzim - začíná
Pravidelná výchovná činnost

Povídáme si o podzimu, řekneme si, co je to podzimní rovnodennost, sledujeme změny v přírodě. 

Budeme tvořit s pomocí listů. 

Pravidelné vycházky po Křižanově.

Mgr. Věra Hromková
Otevřená nabídka spontánních činností

Deskové a stolní hry, kae stavebnicemi, tvoření, omalovánky. 

Relaxace, odpočinek.

Příležitostná výchovná činnost

28. září – sv. Václav – připomeneme si jeho život. 

29. září – Bezpečně do školy – procházka Křižanovem. 

Sdílíme zážitky z pouti. 

Poznámky

 KROUŽKY PŘI  ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek budeme mít hrací den - děti si mohou do družiny přinést svoji hračku.