1. Úvodní stránka
  2. Školní družina
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Týdenní plán 11.10. - 15.10.2021

I. oddělení Jablíčkování
Pravidelná výchovná činnost

Jablíčka budou všude, kam se podíváš – budeme je ochutnávat, očichávat, osahávat, sušit, malovat, vystříhávat … 

Zazpíváme si „jablečné“ písničky. 

Každý den splníme na procházce jeden úkol podzimní challenge. 

Učíme se sebeobsluze v jídelně a v šatně. Dbáme na hygienická pravidla. 

Odpočineme si u pohádek.

Jana Tulisová

Otevřená nabídka spontánních činností Hraní her (společenských, tematických, didaktických), malování a tvoření, stavění ze stavebnic, lezení na stěně. 
Příležitostná výchovná činnost  Jablíčkování
Poznámky V pátek budeme mít hrací den - děti si mohou do družiny přinést svoji hračku.

 

 

II. oddělení Jablíčkování
Pravidelná výchovná činnost

Jablíčko, kam se podíváš.

Tvoříme pomocí jablíček

Povídáme si o podzimním ovoci. Vycházky do okolí- pobyt venku.

Výzdoba třídy.

Radomíra Schmidová
Otevřená nabídka spontánních činností

Hrajeme stolní  hry, , stavebnice, konstrukční stavby. Domečky z kartonu.

Omalovánky, hádanky.

Příležitostná výchovná činnost  Jablíčkování
Poznámky Děti navštěvují kroužky při školní družině.

 

 

III. oddělení  Jablkohraní
Pravidelná výchovná činnost

PČ - Tiskátka z jablek, zápich do květináče ve tvaru jablka

ZV - Vitamíny v jablku, vláknina, význam pro lidské tělo

Každodenní pobyt venku za pěkného počasí.

Podzimní výzdoba třídy. Vedení žáků k estetické výchově.

Eva Roušová
Otevřená nabídka spontánních činností

Otevřená nabídka spontánních činností Bludiště a pracovní listy s jablíčkem, stolní a společenské hry, gumičkování

Příležitostná výchovná činnost  Jablkohraní
Poznámky

Kulinaření st. - Okurkový salát, základy prostírání
Kulinaření ml. - Ovocný salát
Tvořivé ruce - Podzimní závěs do okna

 

 

IV. oddělení
Pravidelná výchovná činnost KK :Podzimní ovoce, zdroj vitamínů pro zdraví

Vv : Jablko malba

Pč : Postavička Jablíčko/oživujeme /koláž z barevných papírů

Rč : Tělovýchovné chvilky, kolektivní hry,

Vycházky do okolí školy a do přírody – Šibeník – hry v lese

Ladislava Jurková
Otevřená nabídka spontánních činností Volná kresba, omalovánky, práce s encyklopediemi, četba, odpočinek a stolní hry 
Příležitostná výchovná činnost
Poznámky