1. Úvodní stránka
  2. Školní družina
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Týdenní plán 6. března - 10. březen 2023

I. oddělení Z pohádky do pohádky
Pravidelná výchovná činnost

S pohádkovými knížkami se vydáme na průzkum hradů a zámků. Namalujeme princezny a prince, hrady a zámky. 

Trénujeme sebeobsluhu v jídelně a zásady slušného stolování. Dbáme na hygienická pravidla, třídíme správně odpad.  

Projdeme se do zámeckého parku

Jana Tulisová

Otevřená nabídka spontánních činností Hraní her (společenských, tematických, didaktických), malování a tvoření, stavění ze stavebnic, lezení na stěně, čtení a prohlížení knížek, poslouchání písniček 
Příležitostná výchovná činnost  

Péče o zasazené semínko. 

Návštěva městské knihovny 

Poznámky V pátek budeme mít hrací den - děti si mohou do družiny přinést svoji hračku. Vhodné oblečení pro pobyt venku.

 

 

II. oddělení Březen se bllíží
Pravidelná výchovná činnost

Jarní sněženky , bledule, krokusy.

Pozorujeme přírodu - jak se začíná probouzet.

Vycházky v přírodě. Návštěva městské knihovny.

Radomíra Schmidová
Otevřená nabídka spontánních činností

Hrajeme stolní  hry, , stavebnice, konstrukční stavby. Lego.

Omalovánky, hádanky.

Příležitostná výchovná činnost
Poznámky Děti navštěvují kroužky při školní družině. Poučení  o  bezpečném chování před prázdninami.

 

 odděšlení

III. oddělení Jarní kytičky se probouzejí
Pravidelná výchovná činnost

KK – Dodržujeme nastavená pravidla, hygienické návyky

Vytvoříme první jarní kytičky z krepové papíru / sněženky /, pokračujeme v polední četbě,  odpoledne trávíme  na čerstvém

vzduchu, hledáme nakvétající sněženky a pozorujeme probouzející přírodu.

Eva Roušová
Otevřená nabídka spontánních činností

Stolní hry, pracovní listy, Antistresová omalovánky.

Příležitostná výchovná činnost

 

Poznámky

Kroužky z důvodu nemoci vychovatelky Roušové  nebudou.

 

IV. oddělení Výzdoba školní družiny
Pravidelná výchovná činnost
  • Vč: kresba jarních květin  
  • Pč: vystřihovánky květin   
  • Dle počasí procházky v okolí městyse Křižanova, budeme pozorovat, jak se budí příroda a nebo zda ještě spí. 
Silva ŘÁDKOVÁ
Otevřená nabídka spontánních činností  Hraní kolektivních her, stavění lega, lezení na stěně.

S dětmi si zasázíme luční květiny. Která si pak mohou odnes domů. 

Příležitostná výchovná činnost

 

Poznámky

Taneční kroužek 4. – 5. roční ZUMBA

Taneční kroužek 1.-3. ZUMBA

Sportovec – opičí dráha, míčové hry

Florbal – hra na velké Branky