1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Mateřská škola: 21. 10. 2019 - 25. 10. 2019

 

 Termín

 Úkol

 Zodpovídá

22. 10.

,,Logokroužek" - přihlášené děti 

Hammerová

 

Projekt: Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy od 13:00

Macková Matoušková

23.10.

Provozní porada od 16:00

ped. personál

24.10.

Projektový den ,,Lesem, nelesem" , Beseda ,,V lese o lese" - pan Jeřábek 

ped. personál 

 

 

co nás čeká v ŘÍJNU

29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny - přihlášené děti

Prosíme rodiče, aby se zapsali do tabulky u kolíčkovacího systému na dveřích v jednotlivých šatnách tříd, pokud chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo MŠ o podzimních prázdninách.

VŠECHNY DĚTI MAJÍ ODHLÁŠENOU STRAVU NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY, KROMĚ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ.

Děkujeme za spolupráci

co nás čeká v LISTOPADU

1.11. Oranžový den - dýňování
12.11. Beseda pro rodiče předškoláků s p. Liškovou na téma ,,Školní zralost, předškoláci" od 15:30 ve třídě Motýlků
14.11. Divadelní představení M+J
30.11. Slavnostní zahájení adventu na náměstí v Křižanově v 17:00

Kuřátka

"O veliké řepě"
- čteme a dramatizujeme pohádku
- seznámíme se s postavami z pohádky
- rozvíjíme slovní zásobu
- seznámíme se s pojmy- první,poslední,za
- procvičujeme jemnou motoriku/ stříhání,lepení,vykreslování/
- ve čtvrtek beseda na téma" V lese o lese"s panem Jeřábkem-v tento den budou činnosti a aktivity zaměřené na toto téma
- na vycházkách sledujeme změny v počasí a měnící se podzimní krajinu

Juračková

Berušky  ,,Ježek v lese"
- seznámíme se s novými říkankami, spojíme je s pohybem
- pojmenujeme si stromy v lese, zvířátka žijící v lese
- pomůžeme zvířátkům roztřídit zásoby na zimu
- zahrajeme si pohybovou hru ,,Na ježka"
- uložíme ježečka k zimnímu spánku
- přečteme si příběh ,, Tajemství stromů "
- rozvíjíme jemnou motoriku - vykreslujeme, stříháme, lepíme
- na vycházkách pozorujeme změny v přírodě, barevnost listů, stromy

24.10.2019 beseda s p.Jeřábkem na téma ,, V LESE, O LESE "
Aktivity a činnosti budou zaměřené v tento den na toto téma.

Jarošová

Žabičky

,,Zelenina"
- povídáme si o zelenině, upevňujeme její názvy
- poznáváme zeleninu všemi smysly
- připravujeme pokrmy ze zeleniny - salát, buchtu
- společně se naučíme píseň ,,Leče" a báseň ,,Brambora"
- připomeneme si téma s minulého týdne
- řadíme podle velikosti, určujeme pořadí (první,poslední)
- ve čt beseda ,,V lese o lese" a projektový den ve znamení lesa
- cvičíme, relaxujeme, procvičujeme motoriku mluvidel
- zpíváme, malujeme
- na vycházkách sledujeme měnící se podzimní krajinu

Macková

 Motýlci

 ,,Z pohádky do pohádky"
- prožijeme pohádkový kouzelný týden
- povíme si čím jsou pohádky typické, vysvětlíme si rozdíl mezi dobrem a zlem
- každý den na nás bude jedna pohádka čekat, pokaždé jinak ztvárněná
- pro děti ze školky si jednu pohádku nacvičíme a zahrajeme ji
- děti si mohou do školky přinést svoji oblíbenou pohádkovou knížku tu, kterou by chtěly ukázat svým kamarádům . Z každé si kousek přečteme.
- v přípravě do školy budeme pokračovat v pravolevé orientaci, procvičíme sluchovou paměť a uvolníme ruku při grafomotorickych cvičeních
- dokončíme desky na domácí úkoly
- usušíme si jablíčka a hrušky , to jsme už minulý týden nestihli ????

Jandová 

 

 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.

Mateřská škola: 14. 10. 2019 - 18. 10. 2019

 

 Termín

 Úkol

 Zodpovídá

14.10.

Návštěva tělocvičny - Žabičky, Motýlci

Matoušková Jandová

15. 10.

,,Logokroužek" - přihlášené děti 

Hammerová

16.10.

Raut ovocno-zeleninový = děti připraví společně občerstvení z ovoce či zeleniny a oslaví spolu Mezinárodní den zdravé výživy

ped. personál 

 

 

 co nás čeká v ŘÍJNU

24.10. Beseda ,,V lese o lese" - pan Jeřábek 

29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny - přihlášené děti

Prosíme rodiče, aby se zapsali do tabulky u kolíčkovacího systému na dveřích v jednotlivých šatnách tříd, pokud chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo MŠ o podzimních prázdninách.

VŠECHNY DĚTI MAJÍ ODHLÁŠENOU STRAVU NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY, KROMĚ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ.

Děkujeme za spolupráci

co nás čeká v LISTOPADU

1.11. Oranžový den - dýňování
12.11. Beseda pro rodiče předškoláků s p. Liškovou na téma ,,Školní zralost, předškoláci" od 15:30 ve třídě Motýlků
30.11. Slavnostní zahájení adventu na náměstí v Křižanově

Kuřátka

,,Zelenina"
- povídáme si o zelenině
- rozvíjíme slovní zásobu
- poznáváme zeleninu všemi smysly
- dramatizujeme pohádku "O Brambůrkovi"
- učíme se básničku "O bramboře"
- procvičujeme motoriku mluvidel
- zúčastníme se "zeleninového rautu"
- malujeme, lepíme, stříháme
- upevňujeme barvy a jejich názvy
- cvičíme, zpíváme
- všímáme si podzimních změn v přírodě

Rousová

Berušky  ,,Zdravá zelenina"
- pojmenujeme jednotlivé druhy zeleniny
- seznámíme se s názvy méně obvyklé zeleniny - brokolice, čínské zelí, červená řepa....
- navštívíme obchod OVOCE - ZELENINA
- vyzkoušíme si práci s jednoduchým kuchyňským náčiním - připravíme pro kamarády salát
- vytleskáváme slova a počítáme slabiky
- řadíme podle velikosti
- seznámíme se s novým říkadlem
- počítáme...
- pozorujeme práce na zahrádkách
- vyhledáváme v jídelníčku pokrmy se zeleninou a ovocem
- ochutnáváme aneb co mám a nemám rád

Mrázková

Žabičky

,,Ovoce"
- poznáváme různé druhy ovoce podle chuti, hmatu a zraku
- zpíváme písničky Měla babka a Švestka
- hrajeme pohybové hry, např. Kompot
- zacvičíme si s pohádkou O rozmazlené hrušce
- povídáme si o tom, jak ovoce zpracovávat
- tiskneme pomocí ovoce, stříháme, lepíme
- ve středu ovocný raut - děti si mohou přinést ovoce

Matoušková

 Motýlci

 ,,...čas jablíčkové vůně"
- budeme si nadále užívat všech krás, které nám nabízí podzim . Ze všeho nejvíce se zaměříme na ovoce
- prozkoumáme ho všemi smysly
-zkusíme otisky jablíček a hrušek , vytvoříme koláž
-upečeme si výborný štrůdl a to nejen z jablíček
- z plátna si "ušijeme" pytlíky na sušené ovoce (křížaly)
- zatančíme si MAZURKU na písničku Měla babka, čtyři jabka
- jablíčka budeme lovit pusou z vody ????
- v přípravě do školy se zaměříme na pravolevou orientaci
- vytvoříme si desky na úkoly, které jsme minulý týden nestihly

Jandová 

 

 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.