1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Mateřská škola 11. 10. - 15. 10. 2021

 

Kuřátka OVOCE
                 - pojmenováváme a vytleskáváme různé druhy ovoce
- poznáváme druhy ovoce podle chuti a hmatu
- třídíme je podle barev
- seznámíme se s písní "U naší babičky"
- cvičíme, tvoříme, hrajeme si
- dramatizujeme pohádku "Jak si zajíc, vrána a ježek rozdělili jablíčko"
- opakujeme říkanku "Hruška"
- procvičujeme motoriku jazyka, mluvidel
- na vycházkách vyhledáváme a pozorujeme ovocné stromy                    

Petra
Juračková 

 

Berušky OVOCE
                    - povídáme si o ovoci (vytleskáváme slova, určuje počet slabik)
- přidáme si exotické ovoce
- poznáváme ovoce podle smyslů (zrak, čich, hmat, chuť)
- seznámíme se s říkankou, písničkou spojenou s pohybem
- cvičíme O rozmazlené hrušce
- zpíváme
- tvoříme, vykreslujeme, sledujeme úchop kreslícího materiálu, rozvíjíme jemnou motoriku
- zahrajeme si pohádku ,, Jak si zajíc, vrána a ježek rozdělili jablko "
- počítáme 1-3
- na vycházkách pozorujeme měnící se podzimní krajinu
DĚTI SI MOHOU DLE MOŽNOSTÍ PŘINÉST OVOCE, VYROBÍME SI ,, OVOCNÉ ŠPÍZY "

Dana
Jarošová

 

Žabičky STROMY A KEŘE
                          

- rozdělíme si stromy a keře na užitkové x okrasné; listnaté x jehličnaté
- povíme si o významu stromů na životní prostředí a naše zdraví
- popíšeme si růst stromů a keřů od semínka i jejich jednotlivé části (kořen, kmen, větve)
- každý si vytvoří svůj vlastní strom - koláž
- vydáme se na průzkumnou vycházku do lesa, kde podle obrázků budeme určovat stromy
- celý týden nás bude provázet písnička – Já do lesa nepojedu
- zacvičíme si s básničkou Borovice
- zahrajeme si pohybovou hru – Jak roste strom
- nadále budeme rozvíjet komunikační dovednosti, tentokrát s pohádkou – O jablíčku
- zaměříme se na cvičení a hry pro správný rozvoj řeči – dětské říkanky spojené s rytmizací
- u předškoláků se budeme věnovat správnému úchopu psacího náčiní, sezení u stolečku při zadané činnosti, grafomotorice – strom
- pokud počasí dovolí, co nejvíce času budeme trávit venku na vycházkách

Marie
    Navrátilová        

                       

 

Motýlci DOKONALE ZELENÝ SVĚT
                             - v nadcházejícím týdnu si budeme povídat o světě stromů a keřů
- povíme si co jsou letokruhy, kolik let tu stromy bývají, jaké máme zajímavosti a kuriozity o stromech
- taky o tom co je ,, strom života,,
- zopakujeme si jaké druhy stromů a keřů známe a proč jsou důležitou součástí našeho světa
- uvaříme si šípkový čaj
- také uspořádáme soutěž v hodu šiškou
- vyrazíme do lesa, kde nás bude čekat dobrodružství
- budeme pracovat ve skupinkách a učit se tak lépe si vzájemně porozumět a pomoci
- u předškoláků se budeme věnovat správnému úchopu psacího náčiní, sezení u stolečku při zadané činnosti, grafomotorice – strom                          

Kamila Mrkosová

                       

 

 

 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.