1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Mateřská škola 3.5. 2021 - 7.5. 2021

 

 po  Testování od 6:00 - 7:30, šatna tělocvičny 
 TESTOVÁNÍ VE ČTVRTEK ZRUŠENO - NOVÉ NAŘÍZENÍ 

I., II., III. SKUPINA

 

MAMINKA má svátek ❤️

❤️ celý týden se budeme věnovat nejmilejšímu člověku na světě, svojí mamince, protože první neděli v květnu, mají všechny maminky svátek 
❤️ budeme rozvíjet řečový projev, slovní zásobu, tvořit rozvětvené souvětí při vypravování o mamince. Pokusíme se jí popsat co nejvíce přídavnými jmény, řekneme si, jaká Maminka je, co všechno dělá, zvládá, o koho pečuje, co ji těší a baví
❤️ Maminku si namalujeme. Také vytvoříme kytici plnou lásky. A květinek právě pro ni. Nebude chybět ani překvapení pro naše milované maminky 
❤️ naučíme se básničku o Mamince
❤️ v ranních činnostech si na maminky zahrajeme 
❤️ v přípravě do školy se zaměříme na koordinaci oka a ruky. Také na pravolevou orientaci a prostorovou i časovou orientaci
❤️ budeme trénovat jazyk a mluvidla v logopedických chvilkách, zařadíme dechová cvičení a relaxaci na koberci při hudbě
❤️ zahrajeme si oblíbené pohybové hry, a budeme trénovat házení a chytání míče, přeskoky snožmo, podbíhání lana. Zařadíme i hry s padákem 
❤️ Přejeme všem krásný týden A především zdraví 

 pdfmaminka_pracovní_listy.pdf

pdf7._díl_LOGO.pdf

 

pedagogický personál 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.

Mateřská škola 26.4. 2021 - 30.4. 2021

 

 po, čt  Testování od 6:00 - 7:30, šatna tělocvičny 

I., II., III. SKUPINA

 

Čistá a kouzelná Země

-Budeme pokračovat v tématu Země, zaměříme se na třídění odpadu, jak můžeme šetřit materiálem a jak se chovat v přírodě
-Ve středu se vydáme pokud dovolí počasí na sběrný dvůr a na procházce si uklidíme okolí školky
- také nás čeká téma čarodějnice, budeme vyrábět a tvořit a zkusíme si uvařit kouzelný lektvar
-ve čtvrtek mohou děti přijít v čarodějnickém kostýmu
- čekají nás sluchová cvičení (koho volám?,..)
- hry s prsty (hrajeme si na píšťalku)
-procvičování mluvidel (koník, frkání, ptáček má zobáček)
- kontrolujeme úchop tužky, správné sezení
- zraková cvičení (najdi stejný tvar)
-trénink matematických představ (kdo je první, kdo je druhý,....), procvičování stříhání

 pdfpracovní_listy.pdf

 

pedagogický personál 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.

Mateřská škola 19.4. 2021 - 23.4. 2021

 

 po, čt  Testování od 6:00 - 7:30, šatna tělocvičny 

I., II., III. SKUPINA

 

... Letem světem ptačí perspektivou....

DEN ZEMĚ

- pokusíme se na náš svět podívat očima ptáčků, motýlů, vážek či pilotů letadel

- prohlédneme si letecké mapy a ukážeme si, jakou barvou jsou zakresleny lesy, hory, řeky, města, domy, pole....

- porovnáme to s barvami na glóbusu

- pokusíme se vytvořit mapu našeho městyse a okolí

- povíme si vše zajímavé o čápovi, jeho životě, prozkoumáme i motýly, vážky, berušky apod,...

- vytvoříme si čapí hnízdo na komíně, včetně jejich obyvatel

- vypravíme se na procházku k čapímu hnízdu, zkontrolujeme, zda Bedřich s Boženkou již přiletěli k zámku na komín

- naučíme se básničku i s pohybem, nejen o Čápovi , ale i o Kukačce, Motýlkovi, Vážce.... 

- a protože na tento týden připadá svátek Země, budeme si povídat o tom, jak můžeme naší Zemi pomoci, jak třídit odpad, jak se chovat k přírodě, k rostlinám, ke zvířátkům, ke stromům, k lesu... 

- pokusíme se vymyslet a sepsat přání dětí pro naši Zemi... 

- v přípravě do školy se zaměříme na koordinaci oka a ruky, orientaci v čase i v prostoru, zrakovou a sluchovou percepci.

Potrénujeme vázání mašličky 

- co nejvíce času budeme trávit venku na čerstvém vzduchu, zahrajeme si různé pohybové hry a v případě krásného počasí půjdeme do lesa stavět domečky
Rádi bychom také zasadili stromek, zaseli semínka 

 

pdfpracovní_listy.pdf

- Přejeme všem krásný týden a především zdraví

 

 

pedagogický personál 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.