1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Mateřská škola 17. 01. - 21. 01. 2022

 

Kuřátka PTÁČCI V ZIMĚ
                   - podle obrázků poznáváme, pojmenováváme a přiřazujeme ptáčky
- pozorujeme je i v přírodě
- všímáme si jejich barevnosti
- ukážeme si, čím a jak se o ptáčky můžeme postarat
- naučíme se taneček" Sýkorka a vrabeček"
- čteme a dramatizujeme příběh" Zapomenutý ptáček"
- seznámíme se s novou říkankou, písničkou
/využijeme rytmické nástroje/
- rozvíjíme prostorovou orientaci /za, vedle, nahoře, dole/
- vykreslujeme, stříháme, lepíme
- všímáme si změn v počasí, v přírodě                    

Petra
Juračková 

 

Berušky ZIMA, ZIMA, MRÁZ
                    - povídáme si o zimě, počasí (sníh, mráz, led, rampouchy )
- seznámíme se s novou říkánkou ,, SNĚHULÁČEK "
- písničky spojíme s pohybem
- rozvíjíme jemnou motoriku, tvoříme
- při kreslení koulí uvolňujeme zápěstí, sledujeme úchop
- hrajeme pohybovou hru ,, Na mrazíky"
- upevňujeme matem. představivost větší x menší, počítáme koule
- dramatizujeme příběh ,, O ZMRZLÉM SNĚHULÁKOVI"
- zimní přírodu pozorujeme i na vycházkách, hrajeme si na sněhu

Dana
   Jarošová

 

Žabičky PTÁČCI V ZIMĚ
                                       

- na obrázcích, v encyklopediích a knížkách si ukážeme a pojmenujeme ptáčky, které
můžeme vidět v zimě venku
- zpíváme písničku - Bude zima, bude mráz - s doprovodem rytmických nástrojů
- osvojíme si básničku – U krmítka – zaměříme se na schopnost zapamatování
- povíme si, co je vhodné dávat ptáčkům do krmítka
- výtvarně ztvárníme krmítko s ptáčky (s využitím různých výtvarných technik)
- přečteme si pohádku O peříčku – porozumění čteného textu pomocí návodných otázek
- v běžné komunikaci se zaměříme na správnou výslovnost a dýchání při mluvení
- nadále se budeme zabývat správným úchopem psacích potřeb, stříháním, sezením u
stolečku, ...
- při vycházkách pozorujeme stopy ptáčku ve sněhu
- u předškoláků se zaměříme posilování fyzické a psychické odolnosti, na pohybové schopnosti - vytrvalost při cvičení, na hrubou motoriku – koordinace oči – ruka, pomocí kresby na velkou plochu

Marie
Navrátilová        

                       

 

Motýlci ZIMNÍ SPORTY
                              

- společně probereme sporty, jako například lyžování, krasobruslení, hokej, boby, skeleton, biatlon,.....
- budeme rozvíjet fyzické a psychické zdatnosti
- konkrétně rovnováhu těla, uvědomění si prováděných cviků, vnímání dechu, obratnost, koordinace ruka/noha
- vzájemné povídání si o našich emocích (kladné/záporné)
- zaměříme se na uvolňovací cviky grafomotoriky (krouživé pohyby rukou na velkém formátu)
- budeme tvořit koláže (stříhat, lepit,....)
- práce s obrázky- přiřazování, práce s knihami
- řekneme si, co znamená ,,fair play" , budeme soutěžit ve skupinách a jednotlivcích a učit se vzájemné spolupráci a naslouchání
- při přípravě do školy se zaměříme posilování fyzické a psychické odolnosti, na pohybové schopnosti - vytrvalost při cvičení, na hrubou motoriku – koordinace oči – ruka, pomocí kresby na velkou plochu
- snažíme se vést děti k samostatnosti a zlepšovat je v dovednostech, které by měly zvládat před nástupem do první třídy
-pokud by bylo počasí, chtěli bychom si také zahrát hru venku, nebo jít bobovat

Kamila Mrkosová

                       

 

 

 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.