1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Mateřská škola 29. 6. 2020 - 3. 7. 2020

 

 Termín

 Úkol

 Zodpovídá

 

Kuřátka

Berušky

Žabičky

Motýlci

CESTUJEME...
- poznáváme a pojmenováváme si dopravní prostředky, jednoduché dopravní značky
- rozvíjíme slovní zásobu podle obrázků
- cestujeme po mapě a s glóbusem
- čteme příběhy s dopravní tématikou
- povídáme si o základních pravidlech chování na chodníku a na ulici
- seznámíme se s písní „ Všechno jede co má kola" ve spojení s pohybem
- cvičíme ,hrajeme pohybové hry
- trávíme co nejvíce času venku na školní zahradě

pedagogové

 

 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.