1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Mateřská škola 23. 11. 2020 - 27. 11. 2020

 

 Termín

 Úkol

 Zodpovídá

Kuřátka

 

Pohádkový tvořivý týden
- pohádkovým týdnem nás budou provázet pohádky:
O Koblížkovi, O perníkové chaloupce, O Červené Karkulce, Boudo, budko, O krtečkovi
- orientujeme se v pohádkové linii
- ukážeme si, jak lze pohádku vnímat: dramatizací, četbou, vyprávěním, poslechem z rádia, z televize
- procvičujeme motoriku jazyka a mluvidel
- tvoříme vánoční výzdobu
- upevňujeme názvy barev
- cvičíme jemnou, hrubou motoriku
- zpíváme, nacvičujeme na „Mikulášskou besídku"

Smažilová

 Berušky Výtvarný týden
-vyzdobíme si třídu na zimu a na Vánoce.....
- povíme si o změnách v přírodě v zimním období
- seznámíme se s některými meteorologickými změnami, které charakterizují zimu
- budeme pracovat s barvami, nůžkami, papírem, lepidlem a přírodninami
- vyrobíme si adventní věnec
- nachystáme si adventní kalendář
- budeme počítat
- seznámíme se s novými zimními a vánočními říkadly a písničkami
- určitě bude čas i na nějakou zimní nebo trochu vánoční pohádku.....
 Mrázková
Žabičky Svět smyslů - hmat, čich, chuť
-zahrajeme si hry na rozvoj všech smyslů
-budeme rozlišovat předměty podle hmatu - co je teplé a co chladné, která látka škrábe a je jemná
-společně si ,,očicháme'' nám známé vůně
-povíme si, co nám chutná a co má pro nás nepříjemnou chuť
-představíme si Braillovo písmo a zkusíme si něco ,,přečíst"
-cvičíme a tančíme do rytmu písničky
-zahrajeme si pohádku Hrnečku, vař!
Matoušková
Motýlci Adventní tvořivý týden
-společnými silami si vyzdobíme třídu i šatnu
-zaměříme se na rozvoj estetického vnímání, fantazie a představivosti. Také bezpečnost při práci s nůžkami
-stále trénujeme úklid svého místa, u kterého pracujeme
-budeme rozvíjet spolupráci při společných činnostech, schopnost domluvit se, ustoupit, pomoci kamarádovi
-představíme si adventní čas, co pro nás znamená, jak jej můžeme prožít, čím si ho můžeme obzvláštnit a zpříjemnit
-vytvoříme si adventní věneček a také kalendář
-v přípravě do školy se zaměříme na předmatematické představy, na orientaci v čase a v prostoru
-písněmi a básničkami si navodíme blížící se vánoční atmosféru
Jandová

 

 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.