1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Mateřská škola 05.12.2022 - 09.12.2022

 

Více informací k akcím v edookitu. 
05.12. Možná příjde Mikuláš :)
06.12. Tvořívé dílny s rodiči a dětmi - Kuřátka, Berušky od 14:30 do 16:05
08.12. Tvořivé dílny s rodiči a dětmi - Rybičky, Motýlci od 14:30 do 16:05

 

Kuřátka               Andělský týden
        - v pondělí se těšíme na mikulášskou nadílku
- dramatizujeme příběh O andělovi s jedním křídlem
- cvičíme a rozvíjíme hrubou motoriku formou her a cvičení
- pomocí písniček a básniček rozmlouváme naše mluvidla
- procvičujeme matematickou gramotnost, názvy barev
- zdokonalujeme se v oblasti sebeobsluhy
- provádíme dechová a relaxační cvičení
- v úterý 6. 12. od 14.30 do 16.00 hod. nás čekají Vánoční tvořivé dílničky, těšíme se na Vás

Kateřina
Smažilová   

Berušky

 Čertovské povídání

                                       - povíme si, jak vypadá MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL, jaké mají vlastnosti, co nám nadělují
- těšíme se na Mikuláškou nadílku
- seznámíme se s říkankou ČERT
- pokusíme se ovládnout svoje emoce
- pojmenujeme si adventní neděle
- procvičujeme číselnou řadu 1-4
- zaměříme se na správný úchop kreslícího materiálu (pracujeme s úhlem)
- tvoříme, rozvíjíme jemnou motoriku
- posloucháme koledy, zpíváme
- čteme z knihy České Vánoce
- prožíváme předvánoční atmosféru

Dana
Jarošová

                              

 

Rybičky

Mikuláš

                                       

Mikulášské pondělí
- společně si přečteme příběh o sv. Mikuláši
- popíšeme si postavu Mikuláše, kterou si společně namalujeme
- povíme si co je dobro X zlo, jak můžeme vykonat dobrý skutek
- čeká nás mikulášská nadílka

Andělské úterý
- popíšeme si postavu anděla
- povíme si co znamenají přísloví : Měl nad sebou anděla strážného. Ten vypadá jako anděl.
- povíme si o tom, jak může vypadat nebe a kdo je anděl strážný
- děti zkusí sami povědět, kdo je pro ně anděl a co by si přály, kdyby byly andělé
- budeme provádět grafomotorická cvičení

Čertovská středa
- popíšeme si postavu čerta, povíme si, jak si představujeme peklo
- logopedická chvilka - čertí řeč, brblání
- budeme procvičovat paměť a sluchové vnímání
- vysvětlíme si jaký je oheň a co to znamená když se říká, že je oheň dobrý sluha, ale zlý pán. Povíme si co dalšího nás může hřát.

- Ve čtvrtek si děti nasadí čertí rohy, které si v průběhu týdne vyrobí a budou následovat čertí hry a soutěže, za které děti dostanou čertovské vysvědčení.
- v pátek si přečteme pohádku od Josefa Lady - Byl u nás Mikuláš
- zahrajeme si pohybovou hru Chodí čertík okolo, ale také si budeme hrát a užívat si krásného zimního počasí

Soňa 
Pelikánová

 

Motýlci    ...do nebíčka...do peklíčka....
                                        - čeká nás další adventní týden , tentokrát ve společnosti čertiků, andílků a Mikuláše...
- ocitneme se v peklíčku, v nebíčku , vyrobíme si čerty, andílky i Mikuláše...
Uhlem nakreslíme čerty a Lucifera a pokusíme se co nejněžněji ztvárnit andělské bytosti
- užijeme si povídáni o tradicích spojených s mikulášskou nadílkou, také spoustu čertovských a andělských pohádek a písniček...
- " proletíme se " na andělských křídlech a prozkoumáme důkladně peříčka, která je tvoří...
- nezapomeneme ani na přípravu do školy, která na nás bude čekat v malé čertí škole i na obláčku v nebi...

- moc se těšíme na čtvrteční tvořivé dílny, na společné chvilky s vašimi dětmi, na jejich čistou radost a úsměvy, smích...

Petra Jandová 

 

 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.