1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Mateřská škola 15.04.2024 - 19.04.2024

 

16.04. Zápis do základní školy
17.04. Návštěva sběrného dvora 
19.04. Třetí lekce plavání

 

Kuřátka               Zvířátka a jejich mláďátka
       

- pokračujeme v povídání o domácích zvířatech, pojmenováváme mláďata
- povídáme si, jak vypadají, čím se živí
- vyhledáváme je v knihách
- utváříme zvířecí rodiny
- vytleskáváme názvy zvířat
- seznámíme se s novou říkankou "Kočička"
- rozšiřujeme slovní zásobu pohádkami
- zahrajeme si pohybovou hru "Na kočku a myš"
- procvičujeme grafomotoriku
- vykreslujeme, zpíváme
- vycházky do přírody, ke kravičkám, návštěva sběrného dvora v Křižanově
- ve středu 17.4. oslavíme "DEN ZEMĚ" povídáním o přírodě a její ochraně

Petra
Juračková  

Berušky

Den Země

                                       22.4. oslaví naše Země svůj svátek...
... co jí popřejeme?
Z čeho se zeměkoule "sládá"?
Co je to živá a neživá příroda?
Potřebuje příroda abychom jí pomáhali?
Jak jí můžeme pomoci?
Co je to ČOV a sběrný dvůr?
Umíme třídit odpad?
Co je to recyklace?

... na tyto a ještě další otázky budeme hledat tento týden odpověď...

Dagmar
Mrázková

                              

 

 Rybičky

Den Země

                                               

- 22.4. naše Země slaví svátek...
- Budeme si povídat o planetě Zemi, vysvětlíme si, co znamenají dvě důležité barvičky MODRÁ a ZELENÁ
- Seznámíme se s modelem globusu
- Povíme si, co naší planetě, naší přírodě škodí a jak jí naopak můžeme pomáhat a šetřit
- Povíme si, co bychom naší zemi popřáli
- Seznámíme se s pojmy EKOLOGIE a RECYKLACE
- Vysvětlíme si, co je živá a neživá příroda
- Ukážeme si, jak správně třídit odpad.
- Naši Zemi si namalujeme, vytvoříme si společnou výtvarnou práci
- Pracujeme s přírodním materiálem - Dýha, hlína
- Společně si přesadíme naše sazeničky rajčátek.
- Rozšiřujeme slovní zásobu a aktivně se jí snažíme používat, procvičujeme souvislý řečový projev, rozvíjíme jemnou motoriku, tvořivost. Zařadíme dechová a oromotorická cvičení.
- V úterý 16.4. čeká naše předškoláčky zápis do 1. třídy
- Ve středu navštívíme sběrný dvůr.
- V pátek 3. lekce plavání

 Soňa
Pelikánová

                                     

 

Motýlci     Den Země
                                                      

- společně oslavíme svátek naší Země, vymyslíme přáníčko výtavně ztvárníme planetu Zemi
- budeme si povídat o fauně a flóře, jak můžeme pomáhat a pečovat o ni či naopak škodit
- vysvětlíme si pojem ekologie, recyklace
- "postavíme" si naši planetu z různých druhů stavebnic a materiálů
- společně vytřídíme odpad, připomeneme si správné třídění odpadu do barevných popelnic, zamyslíme se nad tím, jak lze odpadu předcházet
- vyhledáváme informace v encyklopediích, knihách, na internetu
- pracujeme s mapou, globusem, vysvětlíme si barvy na mapě
- procvičíme si pravolevou orientaci, jak na svém těle, tak na papíře
- připomeneme si pravidla slušného chování nejen k planetě Zemi, ale i k ostatním kamarádům ve třídě
- seznámíme se s básní ,,Naše Země"
- zasadíme semínka o která se budeme starat
- při činnostech rozšiřujeme slovní zásobu a aktivně se snažíme používat nová slova, procvičujeme souvislý řečový projev, rozvíjíme jemnou motoriku, tvořivost, zařadíme dechová a oromotorická cvičení
- v úterý čeká předškoláky zápis do 1. třídy
- ve středu navštívíme sběrný dvůr
- v pátek nás čeká třetí lekce plavání
- při pobytu venku si zahrajeme různé pohybové hry a objevujeme přírodu

Božena
Macková

                                           

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.