1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Mateřská škola 01.07.2024 -19.07.2024

 

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za krásný školní rok a přejeme Vám dlouhé prázdniny plné dětského smíchu, společných chvil, odpočinku a sluníčka.

Kolektiv MŠ

 

Prázdninový provoz     ...letem světem....
        - prázdninový provoz bude probíhat na třídě Kuřátek, kde se bude střídat pedagogický personál
- budeme si povídat o létě, cestování, dovolených, zážítcích
- zaměříme se na rozvíjení jemné motoriky, sluchového vnímání a konstruktivních činností
- upevňujeme pravidla třídy a prvky slušného chování mezi dětmi
- podle počasí trávíme co nejvíce času venku

pedagogický personál

 

 

Zvířata a jejich mláďata

 

Seznamujeme se se zvířecími rodinkami

 

Poznáváme zvířátka na statku

 

Jak se zvířátka jmenují?

 

Utvaříme rodinky pro zvířátka

 

Zatancujeme si zvířecí tanečky

 

Poznáváme zvířátka podle jejich zvuku

 

Naučíme se básničku o zvířátkách

 

Dramatizujeme pohádku z ,,Nejhezčích příběhů z našeho statku"

 

Dle možností si mohou děti donést plyšová "domácí" zvířátka

 

Procvičujeme a upevňujeme barvy a jejich názvy.