1. Úvodní stránka
  2. Školní jídelna
  3. Zdravá školní jídelna
  4. Zdravě myslet, jíst i žít

Zdravě myslet, jíst i žít

Pod tímto názvem jsme v křižanovské škole ve čtvrtek 6. 10. 2016 uspořádali doprovodnou akci projektu Podpora zdravého školního stravování v ZŠ a MŠ Křižanov.

Úvodní slovo patřilo ředitelce školy, která krátce představila projekt, jež byl podán v rámci grantového programu Naše škola 2016.

Cílem projektu bylo vytvoření podmínek k zajištění dostatečné kapacity ke stravování všech strávníků a zároveň zkvalitnění materiálního zázemí pro stravované žáky a děti s důrazem na přípravu zdravých pokrmů v nově pořízeném konvektomatu v souladu se zapojením školní jídelny v síti certifikovaných Zdravých školních jídelen. Poté následovala beseda o zdravém životním stylu s metodičkou sítě Zdravých školních jídelen paní Hanou Zajícovou, během které byla na slavnostně prostřených stolech nabídnuta ochutnávka pomazánek a salátů. Rodiče, veřejnost Křižanova, zaměstnance školy, děti, žáky i zástupce zřizovatele seznámila paní Zajícová se zásadami a principy Zdravé školní jídelny včetně šetrnějšího vaření v konvektomatu, které přispívá k zachování vyššího množství vitamínů a minerálů a vyšší nutriční hodnoty jídel.

Děkujeme za zodpovězené dotazy a velmi pěknou motivaci k podpoře zdravého stravování. Pak už následovalo pozvání vedoucí školní jídelny paní Pánkové do prostor školní kuchyně k prezentaci a ochutnávce zdravých jídel, které připravil náš skvělý tým kuchařek v novém konvektomatu. Velké poděkování za spolupráci s realizačním týmem školy při tvorbě projektu a za komunikaci s dodavatelskou firmou patří panu Miroslavu Juračkovi, který je členem zastupitelstva Křižanova. Nově pořízený konvektomat včetně zapojení byl podpořen Fondem Vysočiny částkou 99 173 Kč. Podíl příjemce v celkové výši 150 571 Kč zajistil mimo provozní dotaci zřizovatel školy Městys Křižanov. Jsme velice rádi, že všem moc chutnalo.

Potěšilo nás, že pozvání na ochutnávku naší školní kuchyně přijala i v rámci akce Trénink s olympionikem paní Šárka Kašpárková, mistryně světa a bronzová olympijská medailistka v trojskoku. Nejen že jí moc chutnalo, ale velmi ochotně si vyzkoušela zástěru s logem Zdravé školní jídelny a společně se vyfotila s kolektivem kuchařek, pro které je největší odměnou stále narůstající počet spokojených strávníků.

 

zdrave-02zdrave-03zdrave-04zdrave-05zdrave-06zdrave-07zdrave-08zdrave-09zdrave-10zdrave-11zdrave-12zdrave-13zdrave-14zdrave-15