1. Úvodní stránka
  2. O škole
  3. Projekty
  4. Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Křižanov II

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Křižanov II

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017646

Od 1. 2. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

logolink MSMT_VVV_hor_barva_cz_copy

 

 

Z finančních prostředků v celkové výši 951.622,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Projektový den ve výuce MŠ
  • Projektový den mimo školu (MŠ)
  • Školní asistent personální podpora ZŠ
  • Klub pro žáky ZŠ
  • Projektový den ve výuce ZŠ