1. Úvodní stránka
 2. O škole
 3. Projekty
 4. Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Křižanov

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Křižanov

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009838

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

logolink MSMT VVV hor barva cz

Z finančních prostředků v celkové výši 1.725.228,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Projektový den ve škole
 • Chůva - personální podpora MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemová výuka v ZŠ
 • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
 • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
 • Projektový den v ŠD/ŠK
 • Projektový den mimo ŠD/ŠK
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT