1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Předškoláci
  4. Připravujeme se do školy ... úchop tužky

Připravujeme se do školy ... úchop tužky

Proč je důležitý správný úchop?


Správný úchop má vliv nejen na kvalitu kresby, čitelnost, rychlost a úhlednost písma, ovlivňuje významně i soustředění, uvolnění mluvidel a následně řeči (pohyb jazyka při kreslení), ale také uvolnění celého těla, zejména procesů jako např. pozornost a myšlení.

Jak má vypadat správný úchop?


Celá paže, ale i prsty jsou uvolněné. Psací potřeba je položena na prostředníčku, přidržuje ji palec a ukazováček je volně opřený shora. K papíru směřuje šikmo, nikoli kolmo, protože leží v prohlubni mezi palcem a ukazováčkem. Prsty by měly být asi 2-3 cm od hrotu psacího náčiní. Důležité je, že jsou prsty pokrčeny, ne prohnuty. Ruka volně klouže po podložce. Ostatní svaly ruky jsou uvolněné a dovolují snadnou manipulaci s tužkou do různých směrů. Pohyb vychází z ramene. Oba lokty jsou na desce stolu.

 

Pravák - správný úchop pastelky

 

Pro nácvik správného držení tužky je dobré využívat trojhranný program (ergonomické pastelky, tužku, pero...). Praváci i leváci by měli držet psací náčiní stejným způsobem, odlišnost je pouze v tom, že pravák tužku táhne a levák ji před sebou lehce tlačí (nikoli tlačí na ni). Tužka by měla být dlouhá tak, aby přesahovala přes zápěstí.

 

 Levák

 

Pokud vidíte, že vaše dítě drží tužku či pero nesprávně, upozorněte jej na chybu a opravte ho. Je vhodné, aby dítě mělo na malování, kreslení a psaní svůj pracovní kout se správně vysokou židli, ne otáčecí ani pojízdnou. Při práci by mělo sedět na sedadle, nohy by měly být opřené o podlahu či podložku, ruce o pracovní desku, tělo by mělo být mírně nakloněné dopředu, nemělo by se dotýkat hrany stolu

 

Uvolňovací cviky jsou důležitou součástí při přípravě dítěte pro psaní. S jejich pomocí dochází k postupnému uvolnění ruky, které je důležité, aby dítě nepsalo křečovitě nebo příliš netlačilo na psací potřeby, ale také k nácviku jednotlivých tahů potřebných k psaní písmen.

Před vlastním prováděním uvolňovacích cviků je vhodné procvičit celou paži. K tomu lze využít například kreslení osmiček ve vzduchu celou rukou, pak zapojením pouze předloktí a v závěru pohybem zápěstí nad papírem, následně kresba osmiček na velký arch papíru.