1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Poprvé do školky
  4. Manuál MŠ :)

Manuál MŠ :)

aneb jak zvládnout nástup do školky...


POVÍDEJTE SI O ŠKOLCE...

Než začne školní rok, udělejte si procházku ke školce, povídejte si s dítětem o tom, co je ve školce čeká (aktivity, svačinky, kamarádi, usměvavé učitelky, oběd, procházky, tvoření, čtení pohádek, hračky,...).

 

VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI.....

Nespěchejte na něj (hlavně ráno v šatničce), motivujte ho k samostatnosti (v oblékání, jídle, hygieně), ujistěte jej, že vždy mu paní učitelka pomůže, pokud bude mít s něčím problém.

 

ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ.....

Nacvičte odloučení předem, s dítětem se láskyplně rozlučte a ujistěte jej, že se vrátíte.

 

PLŇTE SVÉ SLIBY...

Vždy a bez výjimky. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, vždy slib splňte.

 

NEPROTAHUJTE LOUČENÍ....

Vždy se rozlučte s dítětem, nikdy neodcházejte tajně.

 

LOUČÍME SE U DVEŘÍ DO TŘÍDY....

Prosíme Vás, nevstupujte do třídy s dítětem. Dítě předejte učitelce u dveří, rozlučte se. Nezapomeňte zamávat za oknem.

 

 ZVAŽTE POSTUPNOU ADAPTACI....

Dítě může být ve školce ze začátku např. jen dvě hodiny (do svačinky), postupně čas prodlužovat. Vždy se domluvte s paní učitelkou na třídě.

 

NESLIBUJTE ODMĚNY.....

Za pobyt ve školce předem neslibujte odměny. Dítě by mohlo být stresováno i strachem ze selhání.

 

INFORMAČNÍ ROLE V ŠATNĚ KAŽDÉ TŘÍDY, WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY....

Sledujte pravidelně informace v šatnách. Informace jsou vždy aktuální a informují o životě ve třídě (program, akce třídy, ...). Informace o dění ve školce jsou i na webových stránkách - aktuálně či v  týdenním plánu MŠ. Ke komunikaci s rodiči používáme systém Edookit.

 

AKTUALIZUJTE ...

Své kontaktní údaje, ať se Vám můžeme v případě potřeby dovolat.

 

KONZULTAČNÍ HODINY .... Budete-li potřebovat radu, či se na cokoliv zeptat, nebo si jen popovídat o svých dětech, obraťte se na nás. K dispozici jsou Vám paní učitelky na třídách či konzultační hodiny se zástupcem ředitele pro mateřskou školu po předchozí telefonické či osobní domluvě. :)