1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 3. B
  5. Třídní stránka
  6. Čím chci být?

Čím chci být?

V lednu jsme se v naší třídě zabývali povoláním.

Povídali jsme si o tom, čím bychom chtěli být. Ve výtvarné výchově jsme povolání kreslili a v českém jazyce jsme napsali o našem povolání několik vět. V pracovních činnostech jsme si vyzkoušeli povolání kuchaře, když jsme dělali pomazánku. V prvouce jsme si vyzkoušeli práci prodavačky a využili matematické dovednosti při počítání peněz. Dělali jsme i další aktivity – živé pexeso, hádání povolání, pantomimu, vymýšlení jmen a příjmení souvisejících s daným povoláním. V galerii se můžete podívat, jak se nám dařilo.

Zapsala Marcela Matulová