1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 1. A
  5. Třídní stránka
  6. Táhneme za jeden provaz

Táhneme za jeden provaz

Ve středu 13. března proběhl v naší třídě preventivní program – Táhneme za jeden provaz.

Žáci se pod vedením zkušených lektorů učili prezentovat sami sebe, naslouchat a respektovat druhé. Prostřednictvím pohádky a různých aktivit společně pomáhali zachránit království, kde spolu lidé nemluvili. Cílem celého programu bylo posílení slušného chování v rámci třídy a podpora vytváření pozitivních vztahů mezi žáky.