1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Školní parlament
  4. Akce
  5. Dětský den se školním parlamentem

Dětský den se školním parlamentem

Ve čtvrtek 6. června 2024 se na naší základní škole uskutečnil dětský den pod záštitou školního parlamentu.

Na začátku se děti rozdělily do skupin. Každá skupina byla označena jinou barvou. Jako vedoucího skupiny dostaly děti některou z žákyň devátého ročníku. Následně pak mohly ve skupinách navštěvovat a plnit stanoviště jako třeba štafetu, trefování se míčkem do branky, hádanky, pamatování věcí či přenášení vody do kbelíku. Po splnění úkolů dostaly všechny děti sladkou odměnu. Vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhlo následující den o velké přestávce ve vestibulu školy. Myslím a doufám, že si akci všichni náramně užili a už se těší na další.

Zapsal Denis Burian