1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Aktuálně
  4. Informační systém Edookit

Informační systém Edookit

Milí rodiče,

od začátku školního roku 2020/2021 jsme ve škole začali využívat nový infomační systém Edookit. Jedná se o systém, který urychlí a zpřehlední předávání informací mezi školou a rodiči žáků a samotnými žáky. Znamená to, že se loučíme s klasickou papírovou žákovskou knížkou a nově Vás budeme informovat pouze přes elektronický informační systém Edookit. Jak se brzy sami přesvědčíte, nejedná se o pouhou elektronickou žákovskou knížku, ale jde o komplexní informační systém, ve kterém budete postupně nacházet veškeré informace týkající se školních akcí, rozvrhů a v případě potřeby i učební materiály. Každopádně vy jako rodiče budete mít dokonalý přehled o hodnocení, docházce i aktivitě svých dětí.
Přístup do elektronické žákovské knížky máte všichni rodiče žáků od 1. až 9. ročníku. Přistupovat do Edookitu lze přes webový prohlížeč na počítači, tabletu nebo chytrém mobilním telefonu na adrese  https://zskrizanov.edookit.net  (přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla).Na Vámi poskytnuté e-mailové adresy obdržíte vygenerované přístupové údaje i s odkazem pro nastavení hesla.  Přístupové údaje k rodičovskému účtu ve vlastním zájmu nesdělujte svým dětem! Omlouvání absencí a potvrzování závazných sdělení školy probíhá výhradně přes Edookit a pokud omluvenka přijde z profilu rodiče, považujeme ji za platnou. Stejně tak potvrzené sdělení má povahu informovaného souhlasu a odpovídá podpisu zákonného zástupce. Svým dětem můžete nastavit jejich vlastní účet v prostředí rodičovského portálu (Nastavení → Nastavení přístupu žáků).

V případě nejasností využijte podrobný návod. 

Edookit_Návod pro rodičovský portál