1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Třídy
  4. Kuřátka
  5. Čas Tří králů

Čas Tří králů

 V tomto týdnu jsme si povídali o putování králů do Betléma. Děti si vyrobily a ozdobily královskou korunu. Procvičovaly základní barvy, prostorovou orientaci a předmatematickou představivost. Navštívili jsme kostel sv. Václava, kde jsme si prohlédli betlém. Poté děti přispěly černouškovi drobnými mincemi. Touto cestou ještě jednou děkujeme panu faráři Pohankovi za prohlídku a za podrobný výklad o betlému.