1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Předškoláci
  4. Připravujeme se do školy ... předškolák

Připravujeme se do školy ... předškolák

 

CO BY MĚL UMĚT PŘEDŠKOLÁK, KTERÝ PŮJDE V ZÁŘÍ DO ŠKOLY??

• správně vyslovovat všechny hlásky
• sluchem rozpozná počáteční hlásku ve slově, umí vytleskat slovo
• pozorně poslouchá pohádku, převypráví pohádku
• vyřídit jednoduchý vzkaz
• vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny, práci dokončit
• orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
• recitovat básničku, písničku
• ví, jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí
• zná dny v týdnu, měsíce, roční období
• hraje jednoduché hry
• držet správně tužku (netlačit), správně sedět u kreslení
• umí vybarvit jednoduché tvary, příliš nepřetahuje
• vystřihne jednoduché tvary
• zná barvy
• samostatně se oblékne, zapne knoflíky, uváže mašličku
• udržuje pořádek ve svých osobních věcech
• dodržuje hygienu (mytí rukou, použití kapesníku)
• jíst lžíci i příborem
• správně drží tužku
• umí pozdravit, poprosit, poděkovat
• naváže kontakt s dospělým
• má upevněnou číselnou představu od 0-5, napočítá do 10
• hází a chytá míč
• zvládá pravolevou orientaci (jak na svém těle, tak na kamarádovi)
• nakreslí postavu s detaily