Nová preventivní opatření

21.09.2018 Základní škola - Mgr. Daniel Ubr

V průběhu letních prázdnin byl medializován případ údajného "nevhodného chování" na naší škole. Celá věc je stále v šetření orgánů činných v trestním řízení společně s OSPOD. Bez ohledu na výsledek šetření jsme ve škole zavedli nutná opatření ke zkvalitnění podchycení takovýchto událostí. Zajistili jsme preventivní programy i pro žáky 1. stupně základní školy (na 2. stupni pravidelně probíhají). Dále pak programy selektivní prevence pro jednotlivé skupiny, se kterými je potřeba více pracovat. Zavedli jsme důsledný monitoring všech nestandardních událostí, které se žákům na půdě školy přihodí. Tyto informace dostává pravidelně (jednou týdně) metodik prevence, který je vyhodnotí a následně s nimi pracuje tak, aby bylo hned v počátku podchyceno jakékoli "nevhodné chování". Cílem tohoto snažení je, aby se žáci a děti v naší škole cítili bezpečně a neměli strach se s jakýmkoli problémem svěřit pracovníkům školy.