1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 1. B
  5. Třídní stránka

Třídní stránka 1. B

Bramborový den

S blížícím se podzimem jsme se zúčastnili Bramborového dne, které pro MŠ, ŠD a první třídy připravily vyučující mateřské školky a školní družiny. Byla připravena celá řada soutěží, které všechny zaujaly. Za odměnu získali všichni diplomy a bramborové medaile. K.R.

První školní dny

imga20180903a080737

Dne 3. září 2018 začal pro žáky 1. tříd první školní rok. Aby začátek nebyl tak náročný a všichni si na nové prostředí zvykli, proběhly adaptační dny, naplněné zábavou, hrami a poznáváním nových kamarádů i školy.

 K.R.