1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Týdenní plán

Týdenní plán

Mateřská škola: 18. 2. – 22. 2. 2019

 

Termín Úkol Zodpovídá

út 19. 02.

Porada vedení, 08:00 Mac
 

NIDV Brno – Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ I. 

Jel

NIDV Brno – Jak na čtení s předškoláky? Čtení a předčtenářská gramotnost v MŠ

Jan
čt 21. 02. NIDV Brno – Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ II. Jel
NIDV Brno – Krok za krokem celým rokem aneb náměty k tvořivým hrám v předškolním vzdělání Jan
průběžně    Celý týden chodí děti cvičit do tělocvičny. všechny třídy 
Vybíráme 45,- na zábavnou artistickou show p. Milana Ošmery, která proběhne 28. 02. v 8:05  (28. 02. – KARNEVAL V MŠ)  všechny třídy
Odevzdání přihlášky na dny v MŠ od od 04. 03 – 12. 03. 2019 do pátku 22. 02. do 08:00.  Děkujeme všechny třídy
Kuřátka ,,Zimní sporty – oblečení"
• navážeme na téma zimních sportů
• ukážeme si druhy zimního oblečení, povíme si, na jaké sporty je využíváme
• povíme si, co chrání naše tělo v určité období
• upevňujeme zásady pečování o osobní hygienu, sebeobsluhu
• rozvíjíme jemnou motoriku, tvoříme
• zdokonalujeme koordinaci těla, správné držení těla
• zpíváme, opakujeme básničky, hrajeme pohybové hry
• všímáme si změn v počasí, zaznamenáváme je
Tom
Berušky  ,,O koblížkovi"
• vyslechneme pohádku a budeme se snažit alespoň část vyprávět
• sestavíme děj pohádky pomocí obrázků
• budeme provádět grafomotorická cvičení na velkou plochu papíru
• zahrajeme si opět divadlo , připomeneme si slušné chování v divadle, v kině, na koncertě, na výstavě...
• seznámíme se surovinami na "koblížkové" těsto , budeme ochutnávat...
• projdeme si cestu, kterou koblížek putoval - překážková dráha v tělocvičně
• vyzkoušíme si kotoul
• budeme pracovat s olejovým těstem - plastelínou
Mrá
Žabičky "V říši pohádek"
• vyprávíme si o pohádkách
• rozvíjíme řeč, slovní zásobu a fantazii
• vzájemně spolupracujeme
• skládáme obrázky podle časové posloupnosti
• hledáme poučení v pohádkách
• hrajeme si pohádku "Paleček a jeho kamarádi"
• tvoříme kulisy
• luštíme pohádkové hádanky
• zpíváme, cvičíme, malujeme
Jel
Motýlci ,,Kdo si hraje, nezlobí ..."
• tento týden bude ve znamení her, her všeho druhu, pohybových, společenských, námětových, hudebně zaměřených
• pokusíme se vymezit pojem "fair play" a hrát podle něj
• vytvoříme si společenskou hru třídy Motýlků
• zahrajeme si "živé " pexeso a vyrobíme svoje vlastní
• skládáme složitější puzzle
• budeme se učit fungovat jako jeden tým, dle hesla mušketýrů " Jeden za všechny, všichni za jednoho"
• zaměříme se na pravolevou orientaci a prostorové a zrakové vnímání
• samozřejmě si budeme hrát a nebude chybět domácí úkol
Jan
Seminář „Škola v pohybu“, Jihlava