1. Úvodní stránka
 2. Mateřská škola
 3. Týdenní plán

Týdenní plán

10. prosince – 14. prosince 2018

Termín Úkol Zodpovídá

 ne 9. 12.

13:25

KŘIŽANOVSKÝ KAPR
 • začátek akce v 13:30 v Sokolovně v Křižanově (Masarykovo náměstí 133)
 • sraz dětí, které vystupují (Motýlci, Žabičky) u dveří pod galerii na pravé straně u pódia ve 13:25
 • po vystoupení budou děti opět čekat u dveří, kde se scházely (cca 14:00 – 14:15)
DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI
po 10. 12. Divadelní vystoupení ,,POJĎME SPOLU DO BETLÉMA" – 10:00 ve třídě Motýlků
út 11. 12.  Porada vedení v 08:00 Macková
čt 13. 12.    ANDĚLSKÉ ROZJÍMÁNÍ
 • tvořivé dílny v celé MŠ pro rodiče s dětmi od 14:30 – 16:30
 • pokud se chytáte donést dětem nějaké občerstvení, prosím zvolte variantu ovoce či zeleniny. DĚKUJEME
Dle počasí Návštěva galerie Dvorek – výstava VÁNOCE 2018 Macková, Holánková, Jelínková, Jandová
KUŘÁTKA

,,ANDĚLSKÝ TÝDEN"

 • procvičujeme jemnou motoriku (uvolňujeme zápěstí)
 • cvičíme a rozvíjíme hrubou motoriku formou pohybových her a cvičení
 • pomocí písniček a básniček rozmlouváme naše mluvidla
 • procvičujeme matematickou pregramotnost
 • zdokonalujeme se v oblasti sebeobsluhy
 • tvoříme si vánoční výzdobu
 • seznamujeme se s novými výtvarnými technikami
 • těšíme se na tvoření s rodiči
TOMANOVÁ
BERUŠKY ,,VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ...."
 • posloucháme a zpíváme koledy
 • seznámíme se s receptem a ingrediencemi na vanilkové rohlíčky, ochutnáváme...
 • upečeme si vanilkové rohlíčky
 • prohlížíme si obrázky J.Lady
 • pracujeme s prstovými barvami, tiskneme dřívkem...
 • připravujeme se na Andělské vánoční dílny
MRÁZKOVÁ
ŽABIČKY ,,VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ..."
 • shlédneme představení "Betlém"
 • vyrobíme si betlém
 • tvoříme vánoční výzdobu školky
 • zpíváme vánoční písničky
 • pokračujeme v poznávání vánočních tradic
 • nacvičujeme básničky
 • čteme a vyprávíme si vánoční příběhy
 • procvičujeme hrubou motoriku
 • pečeme cukroví
JELÍNKOVÁ
MOTÝLCI ,,ČAS TĚŠENÍ"
 • budeme si povídat o adventní době, připomeneme si staročeské zvyky
 • celý týden budeme vytvářet betlém, který si děti odnesou domů. Procvičíme si jemnou motoriku, především stříháním
 • dovyzdobíme si třídu i šatnu
 • připravíme se na dílničky s rodiči. Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby si přinesli tavnou pistoli
 • upečeme si cukroví a ochutnáme
 • a hlavně se budeme těšit na..........
JANDOVÁ

 

Seminář „Škola v pohybu“, Jihlava

Týdenní plán 3. prosince – 7. prosince 2018

Termín Úkol Zodpovídá
  VŠEM RODIČŮM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI PŘI SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ADVENTU
po 3. 12. Seminář - Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole, Jihlava Tomanová
út 4. 12.  Seminář - Škola v pohybu, JihlavaSeminář - Škola v pohybu, Jihlava Juračková
st 5. 12.    MIKULÁŠ – navštíví nás Mikuláš s Anděly, možná přijdou i Čerti Všechny třídy
ne 9. 12.     Křižanovský kapr
• soutěžíme ve výtvarné kategorii
• hrajeme divadlo (Motýlci), tančíme (Žabičky)
Macková, Holánková, Jelínková, Jandová
KUŘÁTKA ČERTOVSKÝ TÝDEN
• seznamujeme se se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční době
• povíme si jaké vlastnosti, jak vypadají, co nadělují tyto postavy - MIKULÁŠ, ANDĚL, ČERT
• procvičujeme motoriku jazyka, mluvidel
• rozvíjíme jemnou motoriku / lepíme, tiskáme, kreslíme
• seznámíme se s novou říkankou, písničkou
• cvičíme čertovskou rozcvičku
• těšíme se na mikulášskou nadílku
JURAČKOVÁ
BERUŠKY ČERTOVSKÉ POVÍDÁNÍ
• povídáme si o adventu, zvycích, tradicích
• pojmenujeme si adventní neděle
• rozvíjíme jemnou motoriku
• zaměříme se na správný úchop kreslícího materiálu
• zpíváme písničku ,,O Mikuláškovi"
• cvičíme
• procvičujeme motoriku jazyka a mluvidel
• pokusíme se ovládnout svoje emoce
• těšíme se na Mikulášskou nadílku
JAROŠOVÁ
ŽABIČKY ANDĚLÉ A ČERTI
• celý týden si povídáme o tradicích na začátku adventu (Barborka, Mikuláš, adventní věnec, jmelí,...)
• prožijeme Čertovský a Andělský den
• připravíme si adventní kalendář,
• pokračujeme ve výzdobě třídy
• zacvičíme si čertovskou rozcvičku, naučíme se andělský taneček
• uvolňujeme ruku, dbáme na správný úchop kreslícího materiálu
• čteme si, povídáme si a hlavně jsme hodní jako andělé a zlobíme jako čerti
MACKOVÁ
MOTÝLCI ČERTÍ ŠKOLA
• celý týden se budeme připravovat na příchod Mikuláše, Anděla a Čerta
• přečteme si knihu ,, U všech čertů"
• přečteme si tradici o Barborce
• vytvoříme si z ruliček Mikuláše, anděla a čerta
• při grafomotorickém cvičení si budeme procvičovat ruku při kreslení
• budeme rozvíjet předmatematické představy
• naučíme se písničku ,, Jak se venku čerti žení"
• budeme mít Mikulášskou rozcvičku
• nacvičíme pohádku na kapra
HOLÁNKOVÁ

 

Seminář „Škola v pohybu“, Jihlava

Týdenní plán

KUŘÁTKA

,,ZDRAVÍ, ČISTOTA, POŘÁDEK“

 • zahrajeme si pohádku ,,O špinavých ručičkách“
 • povíme si, co chrání naše zdraví, co mu prospívá a co mu škodí
 • upevňujeme zásady pečování o osobní hygienu, sebeobsluhu
 • rozvíjíme jemnou motoriku, tvoříme
 • zdokonalujeme koordinaci těla, správné držení těla
 • učíme se básničky, zpíváme
 • všímáme si změn v počasí, zaznamenáváme je

TOMANOVÁ

BERUŠKY

,,MOJE TĚLO A SMYSLY“

 • prohlédneme si svoje tělo a pojmenujeme jeho části
 • procvičíme si všechny části těla
 •  spočítáme a vyjmenujeme všechny smysly
 • "procvičíme " si také smysly - smyslové hrY
 •  - seznámíme se s novým říkadlem
 • budeme hovořit i o lidech, kteří žijí s postižením
 • pokusíme se o kresbu lidské postavy
 •  začínáme s přípravou programu na rozsvěcení vánočního stromu

MRÁZKOVÁ

ŽABIČKY

,,BAREVNÝ SVĚT SMYSLŮ“

 • rozvíjíme zrakové vnímání
 • tvoříme oko
 • hrajeme kimovy hry
 • učíme se báseň  "Smysly"
 • při hudebních hrách i venku zkoumáme různé zvuky a hluky běžného života
 • procvičujeme čich - vůně v našem okolí
 • během týdne zapojujeme chuťové buňky

JELÍNKOVÁ

MOTÝLCI

,,STROMY, KEŘE KOLEM NÁS“

 • povíme si o rozdílech mezi stromem a keřem
 • pomocí demonstračních obrázků si osvojíme názvy jehličnatých a listnatých stromů, nejznámějších keřů
 • pokusíme se přinést co nejvíce větviček stromů z přírody, z vycházky v MŠ nebo s rodiči
 • vyzkoušíme si výtvarnou techniku frotáž
 • vytvoříme společnou koláž 
 • potrénujeme dech při rozfoukávání keře
 • budeme pokračovat v nácviku vázání mašličky
 • naučíme se pohybovou hru na stromy
 • procvičíme motoriku jazyka a mluvidel

JANDOVÁ