1. Úvodní stránka
  2. Školní jídelna
  3. Informace a přihlášky

Informace a přihlášky

Ceny stravného

Mateřská škola - děti
   do 6 let                        7 -10 let
Přesnídávka + pitný režim 8,- + 3,- Kč 8,- + 3,- Kč
Oběd 18,- Kč 20,- Kč
Svačina 7,- Kč 7,- Kč
Celkem 36,- Kč 38,- Kč
Základní škola - žáci
  7 - 10 let 11- 14 let               15 let a více
Oběd 20,- Kč 22,- Kč                     24,- Kč
Cizí strávník
Oběd 54,- Kč