1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Týdenní plán

TÝDENNÍ PLÁN ZŠ 17. 12. - 21. 12. 2018

út 18. 12. Schůzka školského poradenského pracoviště ŘŠ, ZŘŠ, Več, KoD
  Vánoční nadílka v MŠ ŘŠ ZŘŠ
čt 20. 12. Odevzdat ZŘŠ evidenci pracovní doby a proměnlivé složky platu  všichni zaměstnanci
Sportovní den organizovaný školním parlamentem KoD, Mat
pá 21.12. Třídní projekt 2. ročníku „Bílý vánoční čas“  Dol

Vánoční besídky ve třídách. Zpívání na schodech s MŠ – výjimečně tělocvična, 8:00

TU

TÝDENNÍ PLÁN ZŠ 10. 12. – 16. 12. 2018

Termín Úkol Zodpovídá
po 10. 12. Představení „Pojďme spolu do Betléma", 1. A a B, 10:00 v MŠ Češ, Rous
  Školní parlament, jednací místnost, 13:00 Dol, Mat
út 11. 12.  Porada vedení, 8:00, ředitelna ŘŠ, ZŘŠ, Mac, Sch, Pán, Staň
čt 13. 12. Školní parlament, jednací místnost, 13:00 Mat, Ubr
pá 14. 12.     Projektový den 2. roč. „Pohádkový den s pejskem a kočičkou" Dol
  Vánoční posezení, sborovna, 16:00 všichni zaměstnanci

 

Seminář „Škola v pohybu“, Jihlava

TÝDENNÍ PLÁN ZŠ 1. 12. – 9. 12. 2018

Termín Úkol Zodpovídá
so 1. 12.  Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, 17:00
- kulturní vystoupení MŠ a ZŠ
Mac, Več
po 3. 12. Školní kolo olympiády v AJ, učebna jazyků, 13:20 Hib, Mad
  SEV Velké Meziříčí, program „S vůní Vánoc", 3.A,B Mat, KoB
út 4. 12.  Seminář „Škola v pohybu", Jihlava Kli
SEV Velké Meziříčí, program „S vůní Vánoc", 2.roč. Dol
st 5. 12.    SEV Velké Meziříčí, program „S vůní Vánoc", 5.A,B Kou, Ps
  „Čerti" – žáci 9. ročníku pro 1. stupeň a MŠ
čt 6. 12. Školní parlament, jednací místnost, 13:00 KolD, Mat
Školení „Manažersko-právní seminář" Ubr
ne 9. 12.     Finále „Křižanovského kapra", Sokolovna 13:30 učitelé dle rozpisu

 

Seminář „Škola v pohybu“, Jihlava

TÝDENNÍ PLÁN ZŠ 26. 11. – 2. 12. 2018

Termín Úkol Zodpovídá
po 26. 11. Seminář „Improvizace ve škole", Brno Dol, Mat
út 27. 11.   Porada vedení, 8:00  Ubr, Řez, Sch, Mac, Pán, Staň
 Schůzka pracovníků Centra prevence Žďár nad Sáz. s rodiči žáků 7. B, 15:30  KoD
čt 28. 11.    Metodické sdružení 1. stupně, 13:00 Dol
Školní kolo Křižanovského kapra - 1. stupeň, 3.+ 4. vyučovací hodinu , tělocvična učitelé 1.stupně
pá 30. 11.     Předmětová komise humanitních předmětů, 7:00 Šp