1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 9. A
  5. Třídní stránka
  6. Začátek školního roku v 9.A

Začátek školního roku v 9.A

V prvních dnech nového školního roku

jsme v naší třídě měli adaptační dny. Nejdříve jsme si společně vyprávěli o prázdninách, jak jsme je prožili, co jsme dělali, o místech, která jsme navštívili. Povídali jsme si také o dojmech z distanční výuky, jejích výhodách a nevýhodách. Dále jsme probrali důležité organizační informace, připomněli jsme si svoje povinnosti a prodiskutovali jsme plán akcí, které nás budou čekat. Také jsme si zahráli několik her. Nakonec jsme si vytvořili třídní pravidla, která chceme dodržovat po celý školní rok.
Věřím, že adaptační dny zpříjemnily žákům první týden v novém školním roce a tyto společně strávené chvíle jsou základem pro úspěšnou práci, která nás všechny čeká.

Zapsala Anna Madroňová