1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 8. A
  5. Třídní stránka
  6. Křižanovský kapr

Křižanovský kapr

Finále Křižanovského kapra se uskutečnilo v neděli 11. prosince v sokolovně.

Naši třídu zde zastupovalo hned několik žáků a všichni se umístili na předních místech. Gabriela Vávrová a Denis Burian získali první místo v recitaci. V literárním projevu se na prvním místě umístila Gabriela Vávrová a na druhé příčce skončili Agáta Antony a Vít Urban. Pohybový projev se stal úspěšný pro Annu Kwiatkowskou, která získala 1. místo, a pro Agátu Antony, která skončila na 2. místě. Všem blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci.

žáci 8. ročníku