1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 7. A
  5. Třídní stránka
  6. Branný den

Branný den

Ve čtvrtek 23. června se konal v areálu naší školy Branný den.

Hned po zahájení si nás deváťáci rozdělili do skupin, v každé skupině byli zástupci všech ročníků. Následně jsme procházeli jednotlivá stanoviště a plnili nejrůznější úkoly týkající se zvládnutí první pomoci a prověřující naši fyzickou zdatnost, ale i psychickou odolnost při překonávání překážek. Stanoviště si pro nás připravili naši vyučující společně se studenty a učiteli Střední zdravotnické školy ve Žďáru nad Sázavou. Akci jsme si užili.


žáci 7. ročníku