1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 7. B
  5. Třídní stránka
  6. 785. výročí první písemné zmínky o Křižanově

785. výročí první písemné zmínky o Křižanově

Dne 14. května se pořádala školní akce na téma 785. výročí první písemné zmínky o Křižanově.

Toto výročí jsme oslavili projektovým dnem, kdy jsme si povídali o historii Křižanova a navštívili jsme místní spolky. První hodinu nás seznámila paní učitelka Širhalová s minulostí městyse Křižanova a s historií křižanovské školy. Mohli jsme si také prohlédnout školní kroniky. Druhou hodinu jsme si povídali o myslivosti v Křižanově s paní Kulhánkovou. Vyprávěla nám o historii myslivosti a co obnáší být myslivcem. Dozvěděli jsme se také jaký je rozdíl mezi parohy jelenů a muflonů, mezi liščí a jezevčí norou a dokonce jsme si prohlédli i zvířecí kožešiny. Třetí hodinu jsme se odebrali ke křižanovské hasičské stanici, kde nás provedl zdejší dobrovolný hasič - pan Štěpánek. Seznámil nás s historií hasičské stanice, ukázal nám správné vybavení hasiče a nakonec i hasičské vlajky.
Čtvrtá hodina se odehrávala v křižanovském kostele, kde nás pan farář s panem Hromkem seznámili s historií kostela, se vznikem ozdobných soch a barevně ozdobených oken.
Pátá hodina probíhala ve zdejším katolickém domě, kde jsme se podívali na divadelní představení o rodičích sv. Zdislavy. Nakonec jsme si poslechli krátkou přednášku o historii katolického domu. Šestou hodinu jsme se vydali zpět do školy a cestou jsme se zastavili na krátké občerstvení.

Julie L., 7.B