1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 7. B
  5. Třídní stránka
  6. Den Země

Den Země

Dne 17. dubna jsme ve škole měli projektový den zaměřený na ekologické téma k oslavě Dne Země.

Naším tématem byly tentokrát odpadky a znečištění přírody. Ve skupinkách jsme si vytvořili plakáty - o papíru, skle, plastu a smíšeném odpadu. Pak jsme se vydali po Křižanově sbírat odpadky a protože nám zbyl čas, zahráli jsme si i hry s míčem. Po návratu do školy jsme si poslechli zeměpisnou přednášku manželů Márových o Mexiku a Guatemale.

Anna J., 7.B