1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 6. A
  5. Třídní stránka
  6. Výlet do Kutné Hory

Výlet do Kutné Hory

Ráno 9. 5. jsme se sešli na vlakovém nádraží Křižanov.

Paní učitelka nám koupila lístky a vyjeli jsme. Ve vlaku jsme seděli po skupinách v kupé. V Kutné Hoře jsme vystoupili na hlavním nádraží a pěšky jsme se dostali do kostnice. Paní průvodkyně nám povyprávěla o její historii. Po cestě zpět jsme narazili na Muzeum kostek a neodolali. Po prohlídce vystavených exponátů, hře s kostkami Lego a vydatné svačině na dvoře muzea jsme se vrátili zpátky na nádraží, odkud jsme osobním vlakem přejeli do další stanice. Přes město jsme zamířili k chrámu sv. Barbory. Prohlédli jsme si ho celý i shora z ochozu. Potom už nás čekalo podzemí a historie těžby stříbra v Kutné Hoře. Moc se nám líbila prohlídka chodeb pod povrchem země, na kterou jsme si museli obléknout bílé hábity a vzít helmy s čelovkami. Po prohlídce jsme se vrátili na nádraží, odkud nás vláček převezl na hlavní nádraží. Po krátkém čekání jsme se rychlíkem vrátili zpět do Křižanova. Tam na nás už čekali naši rodiče a jeli jsme domů.

Zapsali Maxmilian Zeman, Ludmila Koudelová