1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 6. A
  5. Třídní stránka
  6. Den Země - celoškolní projekt

Den Země - celoškolní projekt

Dne 29. 3. proběhl u nás na škole další ročník Dne Země.

Letošní téma bylo Les. V prvních dvou hodinách jsme si povídali o tomto tématu, hráli si s myšlenkovou mapou, luštili křížovky a hledali zajímavosti na internetu. Po velké přestávce jsme společně s 5. B prošli areál školy a sbírali odpadky. Potom už následovala očekávaná přednáška p. Jiřího Máry a jeho manželky o Indočíně.
PS: Druhý den si někteří žáci povzdechli, že se na vysbíraných místech objevily další nové odpadky!

Zapsala Ludmila Koudelová