1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 6. A
  5. Třídní stránka
  6. Je tady nový školní rok

Je tady nový školní rok

Po prázdninách jsme se znovu potkali v naší škole.

Jsou z nás šesťáci. Do šesté třídy nás nastoupilo 18. Z naší třídy odešla jedna spolužačka na gymnázium. Přibylo k nám ale pět nových spolužáků. Během prvních školních dnů na nás čekalo nejen seznámení s novými spolužáky, ale také s novou třídní učitelkou. Rovněž jsme si přečetli školní řád, stanovili zasedací pořádek a paní učitelka nás provedla školou, abychom věděli, kde najdeme odborné učebny. Od pátku se již učíme podle rozvrhu. Čeká nás spousta nových předmětů, jako je fyzika, dějepis, občanská výchova či výchova ke zdraví. Jsme zvědaví, co nám nový školní rok přinese. Snad se z naší třídy stane dobrý kolektiv.

Maruška Hermanyová