1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 5. A
  5. Třídní stránka
  6. Den vody

Den vody

V úterý 5. dubna proběhl celoškolní projekt Den vody.

V úvodu jsme si povídali o pitné vodě, její spotřebě a zásobách na Zemi. Počítali jsme, kolik vody spotřebujeme v naší třídě za 1 den, každý si pak spočítal spotřebu i ve své rodině. Následovala beseda o Laosu, Thajsku a Kambodže s cestovatelskou rodinou Márových. Po besedě jsme řešili kvízy a křížovky, hledali jsme ve větách zvířata žijící u vody nebo ve vodě. Nakonec si každý nakreslil obrázek podvodního světa. Další den jsme pomáhali také s úklidem v areálu školy a okolí v rámci akce Čistá Vysočina.