1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 4. A
  5. Třídní stránka
  6. Září

Září

Letošní rok jsme zahájili výzdobou naší třídy.

Pracujeme ve skupinách, dělíme se o své nápady, zkušenosti a učíme se spolupráci, toleranci a trpělivosti. Skupinky vytváříme nejenom ve výtvarné výchově při vyrábění draků, ale také v přírodovědě jsme společně poznávali listnaté a jehličnaté stromy.