1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 3. A
  5. Třídní stránka
  6. Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Již od začátku letošního školního roku

navštěvují žáci třetích a čtvrtých ročníků Plaveckou školu v Třebíči. Jsou zde rozděleni do družstev, v nichž si pod vedením zkušených pedagogů zdokonalují své plavecké dovednosti. Po ukončení kurzu každý obdrží tzv. Mokré vysvědčení.

Zapsala Pavla Češková