1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 2. A
  5. Třídní stránka
  6. Den Země

Den Země

Ve středu 17. dubna proběhl celoškolní projekt Den Země.

První hodinu jsme si pověděli, proč se slaví tento svátek a jak bychom se měli k planetě Zemi chovat. Také jsme si pustili krátká videa o Zemi. Následovala přednáška o Guatemale a Mexiku. Po svačině jsme se vydali na sběrný dvůr, kde jsme si povídali, jak správně třídit odpady. Ve třídě jsme si potom třídili odpady do jednotlivých kontejnerů. Na závěr jsme si pustili krátké video, jak se správně třídí odpady. Den se vydařil a všichni už víme, jak se máme k naší planetě chovat.

Zapsala Iveta Doležalová