1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Třídy
  4. 1. A
  5. Třídní stránka
  6. Máme rádi zvířata

Máme rádi zvířata

Exkurze do kravína

V úterý 14. června jsme se společně s 1. B vydali na cestu do místního zemědělského družstva. Kravínem nás provedl pan Jurek a vše nám vysvětlil. Viděli jsme nová telátka a venku jsme si mohli už některá starší i pohladit. Podívali jsme se také na malá selátka. Exkurzi jsme zakončili zvážením obou tříd na mostní váze. Výsledek? .....1020 kg. :-D
Panu Jurkovi děkujeme za zajímavý výklad.

Zapsala Ludmila Koudelová