1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Školní projekty

Školní projekty

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Křižanov

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009838

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Číst více...