1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Aktuálně
  4. Nesouhlas se zveřejněnými informacemi na TV Nova

Nesouhlas se zveřejněnými informacemi na TV Nova

Zásadně nesouhlasíme s informacemi, které zveřejnil lovec senzací David Pik ve své reportáži ohledně cvičného požárního poplachu na základní škole v Křižanově.

Cvičný poplach byl řádně naplánován, ohlášen na operační středisko HZS kraje Vysočina. Nad rámec regulí byla dána informace i panu starostovi.

Tvrzení, že základní škola nechala děti desítky minut mrznout venku, je lživé a nezakládá se na pravdě. Cvičný poplach byl vyhlášen v 8:45 hodin, evakuace začala v 8:46 hodin, ZŠ dosáhla shromaždiště v 8:48:30 hodin, MŠ dosáhla shromaždiště v 8:49 hodin, po kontrole počtu evakuovaných osob byl cvičný poplach v 8:50 hodin ukončen. Z toho vyplývá, že děti byly venku zhruba 3 minuty.
Další nepravdivou informací je, že spousta dětí následkem cvičného poplachu onemocněla. Z kontroly absence žáků ZŠ a dětí MŠ vyplývá, že v pondělí chybělo v ZŠ o dva žáky více než v pátek, stejná situace byla i v MŠ.

Čtvrtek 21.11.2019 Pátek 22.11.2019 Pondělí 25.11.2019 Úterý 26.11.2019
ZŠ přítomno 240 žáků ZŠ přítomno 241 žáků ZŠ přítomno 239 žáků ZŠ přítomno 243 žáků
MŠ přítomno 84 dětí MŠ přítomno 70 dětí MŠ přítomno 68 dětí MŠ přítomno 67 dětí

Cvičný poplach provádíme v reálných situacích, aby všichni získali správné návyky a nedošlo v případě skutečné kritické události k tomu, že díky špatně vypěstovaným návykům (např., že v momentě vyhlášení poplachu děti budou hledat teplé oblečení nebo se půjdou přezout do venkovní obuvi), může dojít ke zbytečné panice s následkem ztrát na lidských životech. Cvičný poplach nám odhalil některé nedostatky, na jejichž odstranění pracujeme.
Děkujeme rodičům za jejich připomínky. Při plánování dalších nácviků k nim bude určitě přihlédnuto.

Vedení a zaměstnanci Základní školy a mateřské školy v Křižanově

pdfPlné znění nesouhlasu včetně podpisů zaměstnanců