1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Aktuálně
  4. Informace pro strávníky školní jídelny pro rok 2019-2020

Informace pro strávníky školní jídelny pro rok 2019-2020

Školní jídelna v novém školním roce 2019/2020 začne vařit obědy pro žáky ZŠ od 3. září 2019.

Všichni již přihlášení strávníci budou automaticky převedeni do nového školního roku. Nepravidelně se stravující žáci zůstávají nahlášeni jako v minulém školním roce, proto doporučujeme co nejdříve v září nahlásit v kanceláři ŠJ případné změny - upřesnit skutečné dny, ve kterých se budou v novém školním roce stravovat.

Rodiče nových strávníků prosíme, aby přišli ve dnech 27. 8. - 30. 8. 2019 své děti přihlásit a zakoupit jim čip.

Všichni strávníci musí mít novou přihlášku. Přihlášky ke stravování jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo v kanceláři školní jídelny.