1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Aktuálně
  4. Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji místo a dobu konání zápisu do 1. ročníku ZŠ Křižanov pro školní rok 2023/2024 na středu 12. dubna 2023 v době od 13:30 do 16:00 hodin v budově ZŠ Křižanov, U Školy 321, 594 51 Křižanov.

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí, kterým byla v předešlém školním roce odložena povinná školní docházka.

Zákonní zástupci předloží u zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte.

pdfDotazník k zápisu do 1. ročníku

pdfŽádost o přijetí k základnímu vzdělávání

pdfŽádost o odklad povinné školní docházky

 

V Křižanově dne 13. března 2023

Mgr. Daniel Ubr
ředitel školy