1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Aktuálně
  4. Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

Naši žáci se v letošním školním roce zapojili do projektu Příběhy našich sousedů,

které pořádá nezisková organizace Post Bellum. V rámci projektu se žáci setkávají s nejstaršími spoluobčany a zaznamenávají jejich osobní vzpomínky na různá historická období. Hlavním úkolem je vzpomínku zaznamenat, natočit a sestříhat reportáž, kterou nahráli ve studiu Českého rozhlasu v Jihlavě. Byla to pro naše žáky obrovská zkušenost, správně artikulovat, pracovat s hlasem a dechem. Zjistili, že pracovat v rádiu není vůbec jednoduché. K dispozici mají nejmodernější technologie, s kterými se v rámci workshopů učí pracovat.
Poté pod dohledem příslušného pedagoga a regionálního koordinátora zpracují příběh a závěrečnou prezentaci. „Své" příběhy představí odborné i široké veřejnosti na slavnostní závěrečné prezentaci. Prezentace příběhu by měla být zajímavá, neotřelá a originální. Příběhy pamětníků, a tak i práce našich žáků, se objeví na stránkách projektu Pribehynasichsousedu.cz a také v internetovém archivu Paměť národa. Naši žáci zpracovávají příběh z období Heydrichiády a z roku 1968, kdy došlo k okupaci našich zemí vojsky Varšavské smlouvy.
Velkým přínosem projektu je pro děti jejich nově nabité sebevědomí. Objeví sílu uchopit věci kolem sebe, pustit se do něčeho neznámého, nebojí se ptát. Je to práce velmi náročná a odpovědná, ale výsledek stojí za to. Škola, rodiče, pamětník i samotní žáci na sebe mohou být právem hrdí.
Zároveň se naučí i mnoha praktickým dovednostem. Nejde jen o to, že se naučí ovládat nahrávací zařízení, vytvářet zajímavé prezentaci a posílat velkoobjemová data, ale získají také dovednosti sociální. Učí se komunikovat, spolupracovat v týmu, nést odpovědnost za společnou práci...
Přejeme našim žáků hodně úspěchů v jejich práci na projektu.

Monika Klimešová