1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Aktuálně
  4. Volby do školské rady

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

na základě školského zákona č 561/2004 Sb. v platném znění je při základní škole zřízena školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli školy podílet se na správě školy.

Vzhledem k tomu, že končí funkční období stávající školské rady, proběhnou dne 21. června 2021 volby nových členů školské rady. Máte-li zájem pracovat ve školské radě, vyplňte prosím přihlášku a vraťte nám ji zpět do školy (buď osobně, nebo prostřednictvím svého dítěte třídnímu učiteli). Poslední termín pro odevzdání přihlášek je 7. června 2021.

Pro bližší informace kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

 

Mgr. Daniel Ubr, ředitel školy

 

pdfOznámení o konání voleb

pdfZákonný zástupce_Přihláška uchazeče