1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Aktuálně
  4. Organizace provozu základní školy od pondělí 4.1. 2021

Organizace provozu základní školy od pondělí 4.1. 2021

Na základě nařízení vlády ze dne 23. prosince 2020,

bude provoz Základní školy probíhat následovně:

Výuka

  • pro žáky prvních a druhých tříd probíhá prezenčně (s osobní přítomností žáka ve škole), bez zpěvu a TV.
  • pro žáky 3. až 9. tříd se realizuje  distanční formou (bez osobní přítomnosti žáka ve škole)

Nařízení má platnost od 4. 1. 2021 a platí do odvolání

Pohyb po budově školy
Všichni žáci i zaměstnanci se pohybují po škole v rouškách a to i ve vyučování. Jedinou výjimkou je konzumace stravy (svačinu konzumují žáci o přestávkách v lavicích ve třídách a oběd ve školní jídelně u stolu).

Školní jídelna
Od pondělí 4. 1. 2021 jsou žáci 1. a 2. tříd přihlášeni ke stravě automaticky, tak jak mají běžně nastaveno.
Pokud je žák nemocen nebo nebude chodit na obědy, zákonní zástupci musí stravu odhlásit přes webové stránky školy. Výdej obědů bude probíhat za zvýšených hygienických opatření.

Rozpis obědů:
1. A v 11:05 hodin
1. B v 11:30 hodin
2. třída ve 12:00 hodin

V případě otevírání dalších tříd, v následujících týdnech, bude postupováno stejným způsobem, tzn. žáci (strávníci ŠJ) budou mít stravu přihlášenou automaticky.

Školní družina
Pro žáky 1. a 2 tříd je provoz družiny zajištěn od 6:10 do 16:00 hodin.