1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Aktuálně
  4. Absence, omlouvání a hodnocení při distanční výuce

Absence, omlouvání a hodnocení při distanční výuce

  • Absence a omlouvání videohodin v Edookitu:

On-line hodina probíhá ve stejný den, jako je uvedeno v rozvrhu hodin.
Zápis absence a její omlouvání se zapisuje do hodiny daného předmětu ve stejném dni, kdy on-line hodina probíhá. Není důležité jestli on-line hodina probíhá ve stejném čase, jako je uvedeno v rozvrhu hodin.

On-line hodina probíhá v jiný den, než je uvedeno v rozvrhu hodin.
Zápis absence a její omlouvání se zapisuje do nejbližší hodiny daného předmětu v následujících dnech.

 

  • Hodnocení distanční výuky:

1. V průběhu distanční výuky budou žáci hodnoceni známkami. Hodnocení bude zapisováno do Edookitu.
2. V hodnocení bude zohledněno i dodržování termínů odevzdávání zadaných úkolů.