1. Úvodní stránka
  2. Školní jídelna
  3. Informace a přihlášky
  4. Informace ŠJ pro školní rok 2021/2022

Informace ŠJ pro školní rok 2021/2022

V novém školním roce začne školní jídelna vařit obědy pro žáky ZŠ od 2. září 2021.

Všichni již přihlášení strávníci budou automaticky převedeni do nového školního roku (není potřeba nová přihláška).

Nepravidelně se stravující žáci zůstávají nahlášeni jako v minulém školním roce. Doporučujeme proto, co nejdříve po začátku školního roku nahlásit v kanceláři ŠJ případné změny (upřesnit dny, ve kterých se budou v novém školním roce stravovat nebo stravu odhlásit).

Rodiče nových strávníku prosíme, aby přišli ve dnech 26. 8. – 31. 8. 2021 v době od 6.00 do 12.00 hodin přihlásit své děti a zakoupit jim čip (cena čipu 100,- Kč).

Přihlášky ke stravování a tiskopis o souhlasu s inkasem jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Prosíme rodiče, aby oba dokumenty přinesli předem vyplněné.

 

Alena Pánková, vedoucí školní jídelny