1. Úvodní stránka
  2. Školní družina
  3. Oddělení
  4. 3. oddělení
  5. Třídní stránka
  6. Pohoda v družině

Pohoda v družině

 

Do III. oddělení školní družiny chodí žáci 4. - 6. ročníků. 

V prvním týdnu se žáci seznámili s novým prostředím, chodem  družiny a nastavili jsme si společná pravidla.

Odpoledne jsme využívali pěkného počasí k aktivitám na fotbalovém hřišti a procházkám po Křižanově.