1. Úvodní stránka
  2. Školní družina
  3. Oddělení
  4. 2. oddělení
  5. Třídní stránka
  6. Cesta za pokladem

Cesta za pokladem

  Cesta za pokladem.

 I když jsme usilovně hledali, mapu k pokladu jsme nenašli.

Proto jsme museli hledat indicie po cestě, která byla vytýčena praporky. Cesta nám šla pomaleji, splnění všech stanovených úkolů bylo náročné. Když se našla truhla, chyběl klíč, klíče, každé oddělení měl jiný klíč. Po zasunutí všech klíčů se poklad otevřel. Radost byla velká.