1. Úvodní stránka
  2. Školní družina
  3. Aktuálně
  4. Úplata ve školní družině

Úplata ve školní družině

Vážení rodiče,

do 30. září 2021 je splatná úplata za školní družinu.

Úplata je stanovena měsíčně 100,00 Kč

 

  • platba za září až prosinec: splatná do 30. 9. (400,00 Kč)
  • platba za leden až červen: splatná do 31. 1. ( 600,00 Kč)

a) Bezhotovostní převod

Číslo účtu: 1623538389    KÓD BANKY: 0800

Variabilní symbol: 3 a datum narození dítěte v 8-místné podobě

 

Příklad: datum narození dítěte je 1. 9. 2010 –variabilní symbol bude 301092010

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: úplata ŠD a jméno dítěte

  1. Uvedené údaje slouží pouze k interní identifikaci platby a nebudou nikde zveřejňovány.
  2. Pokud za účastníka není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději dojednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny