1. Úvodní stránka
 2. O škole
 3. Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

 

 • 1. pololetí začíná ve čtvrtek 1. září 2022 a končí v úterý 31. ledna 2023
 • 2. pololetí končí v pátek 30. června 2023

  

      Termíny pravidelných pedagogických rad

 • zahajovací: pátek 26. srpna 2022
 • za 1. čtvrtletí: úterý 15. listopadu 2022 
 • za 1. pololetí: úterý 24. ledna 2023 
 • za 3. čtvrtletí: úterý 18. dubna 2023
 • za 2. pololetí: úterý 20. června 2023

  

       Termíny třídních schůzek 

 • po 1. čtvrtletí: úterý 22. listopadu 2022
 • po 3. čtvrtletí: čtvrtek 20. dubna 2023
 • třídní schůzka 1. ročníku: září 2022
 • schůzka se zástupci SŠ, rodiči a žáky 9. ročníku: říjen, listopad 2022
 • schůzka s rodiči žáků 9. ročníku: leden 2023
 • Dle potřeby si mohou rodiče domluvit termín individuální konzultace s kterýmkoliv vyučujícím.

  

       Termíny prázdnin 2022/2023  

 • podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
 • vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023
 • pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
 • jarní prázdniny: pondělí 20. února 2023 až neděle 26. února 2023
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
 • hlavní prázdniny: sobota 1. července 2023 až neděle 3. září 2023
 • školní rok 2023/2024 začne ve pondělí 4. září 2023

   

       Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

 • středa 12. dubna 2023

 

       Přijímací zkoušky na střední školy (více v sekci Informace výchovného poradce)           

Typ oboru vzdělávání 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia  13. dubna 2023  14. dubna 2023  10. května 2023  11. května 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií  17. dubna 2023  18. dubna 2023  10. května 2023  11. května 2023

 

       Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 

 • v období od 9. května 2023 do 11. května 2023