1. Úvodní stránka
 2. O škole
 3. Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022

 

 • 1. pololetí začíná ve středu 1. 9. 2021 a končí v pondělí 31. 1. 2022
 • 2. pololetí končí ve čtvrtek 30. 6. 2022

 

       Termíny pravidelných pedagogických rad

 • zahajovací: středa 30. 8. 2021
 • za 1. čtvrtletí: úterý 9. 11. 2021 
 • za 1. pololetí: úterý 18. 1. 2022 
 • za 3. čtvrtletí: úterý 19. 4. 2022
 • za 2. pololetí: úterý 14. 6. 2022

 

       Termíny třídních schůzek

 • po 1. čtvrtletí: čtvrtek 11. 11. 2021
 • po 3. čtvrtletí: čtvrtek 21. 4. 2022
 • třídní schůzka 1. ročníku: září 2021
 • schůzka se zástupci SŠ, rodiči a žáky 9. ročníku: říjen, listopad 2021
 • schůzka s rodiči žáků 9. ročníku: leden 2022
 • Dle potřeby si mohou rodiče domluvit termín individuální konzultace s kterýmkoliv vyučujícím.

 

       Termíny prázdnin 2021/2022 

 • podzimní prázdniny: středa 27. 10. 2021 a pátek 29. 10. 2021
 • vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. 2021 až neděle 2. 1. 2022
 • pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2022
 • jarní prázdniny: pondělí 14. 2. 2022 až neděle 20. 2. 2022
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022 a pátek 15. 4. 2022
 • hlavní prázdniny: pátek 1. 7. 2022 až středa 31. 8. 2022
 • školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022

  

       Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

 • středa 13. 4. 2022

 

       Přijímací zkoušky na střední školy (více v sekci Informace výchovného poradce)           

Typ oboru vzdělávání 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 12. dubna 2022 13. dubna 2022 10. května 2022 11. května 2022 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 19. dubna 2022 20. dubna 2022 10. května 2022 11. května 2022 

 

       Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

 • v období od 11. 5. 2022 do 13. 5. 2022