1. Úvodní stránka
 2. O škole
 3. Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

 

 • 1. pololetí začíná v pondělí 2.9.2019 a končí ve čtvrtek 30.1.2020
 • 2. pololetí končí v pátek 30.6.2020

 

       Termíny pravidelných pedagogických rad

 • zahajovací: pátek 31.8.2019
 • za 1. čtvrtletí: středa 6.11.2019 
 • za 1. pololetí: středa 15.1.2020 
 • za 3. čtvrtletí: středa 22.4.2020
 • za 2. pololetí: středa 17.6.2020

 

       Termíny třídních schůzek

 • po 1. čtvrtletí: čtvrtek 7.11.2019
 • po 3. čtvrtletí: čtvrtek 23.4.2020
 • třídní schůzka 1.ročníku: září 2020
 • schůzka se zástupci SŠ, rodiči a žáky 9.ročníku: říjen, listopad 2019
 • schůzka s rodiči žáků 9.ročníku: leden 2020
 •  Dle potřeby si mohou rodiče domluvit termín individuální konzultace s kterýmkoliv vyučujícím.

       

       Termíny prázdnin 2019/2020

 • podzimní prázdniny: úterý 29.10.2019 a středa 30.10.2019
 • vánoční prázdniny: pondělí 23.12.2019 až pátek 3.1.2020
 • pololetní prázdniny: pátek 31.1.2020
 • jarní prázdniny: pondělí 9.3.2020 až neděle 15.3.2020
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 9.4.2020 a pátek 10.4.2020
 • hlavní prázdniny: středa 1.7.2020 až pondělí 31.8.2020
 • školní rok 2020/2021 začne v úterý 1.9.2020

 

       Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 • čtvrtek 16.4.2020

 

       Přijímací zkoušky na střední školy

 • Obory s talentovou zkouškou: v období od 2.1.2020 do 15.1.2020
 • Konzervatoře: v období od 15.1.2020 do 31.1.2020
 • Gymnázia se sportovní přípravou: v období od 2.1.2020 do 15.2.2020
 • Jednotná zkouška  oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou: 1. termín: 12.4.2020 a 28.4.2020
 • 1. termín: 12.4.2020 a 28.4.2020
 • jednotná zkouška se koná ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30.9.2019

 

       Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

 • v období od 13.5.2020 do 15.5.2020