1. Úvodní stránka
 2. O škole
 3. Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

 

 • 1. pololetí začíná v pondělí 2. 9. 2019 a končí ve čtvrtek 30. 1. 2020
 • 2. pololetí končí v pátek 30. 6. 2020

 

       Termíny pravidelných pedagogických rad

 • zahajovací: pátek 31. 8. 2019
 • za 1. čtvrtletí: středa 6. 11. 2019 
 • za 1. pololetí: středa 15. 1. 2020 
 • za 3. čtvrtletí: středa 22. 4. 2020
 • za 2. pololetí: středa 17. 6. 2020

 

       Termíny třídních schůzek

 • po 1. čtvrtletí: čtvrtek 7. 11. 2019
 • po 3. čtvrtletí: čtvrtek 23. 4. 2020
 • třídní schůzka 1. ročníku: září 2020
 • schůzka se zástupci SŠ, rodiči a žáky 9. ročníku: říjen, listopad 2019
 • schůzka s rodiči žáků 9. ročníku: leden 2020
 • Dle potřeby si mohou rodiče domluvit termín individuální konzultace s kterýmkoliv vyučujícím.

       

       Termíny prázdnin 2019/2020

 • podzimní prázdniny: úterý 29. 10. 2019 a středa 30. 10. 2019
 • vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 až pátek 3. 1. 2020
 • pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020
 • jarní prázdniny: pondělí 9. 3. 2020 až neděle 15. 3. 2020
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020 a pátek 10. 4. 2020
 • hlavní prázdniny: středa 1. 7. 2020 až pondělí 31. 8. 2020
 • školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020

 

       Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 • čtvrtek 16. 4. 2020

 

       Přijímací zkoušky na střední školy (více v sekci Informace výchovného poradce)

 • Obory s talentovou zkouškou: v období od 2. 1. 2020 do 15. 1. 2020
 • Konzervatoře: v období od 15. 1. 2020 do 31. 1. 2020
 • Gymnázia se sportovní přípravou: v období od 2. 1. 2020 do 15. 2. 2020
 • Jednotná zkouška  oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou: 1. termín: 12. 4. 2020 a 28. 4. 2020
 • Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. 9. 2019

 

       Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

 • v období od 13. 5. 2020 do 15. 5. 2020